Otto von Habsburg tutustuu Valion tuotteisiin Pitäjänmäen tuotantolaitoksella 1963. Kuva: Erkki Voutilainen / Maaseudun Tulevaisuus / JOKA / Museovirasto. Objektinumero: JOKAMT2He21A:1
Otto von Habsburg tutustuu Valion tuotteisiin Pitäjänmäen tuotantolaitoksella 1963. Kuva: Erkki Voutilainen / Maaseudun Tulevaisuus / JOKA / Museovirasto (JOKAMT2He21A:1)

Maaseutu menneen ja tulevan välissä

Erkki Voutilainen kuvasi maaseudun muutosta.

Erkki Voutilainen (1914-1988) työskenteli Maaseudun Tulevaisuuden vakituisena lehtikuvaajana vuosina 1956-1981. Hänen 1950-1960-lukujen tuotantonsa tallentaa suomalaista maataloutta perinteisen elämäntavan ja rakennemuutoksen kynnyksellä.
Kuvat kertovat elämästä perheviljelmillä, ihmisistä työnsä ääressä maanviljelyn ja karjatalouden eri aloilla, maaseudun arjesta ja juhlasta, liikenteestä ja vähitellen kaupungistuvasta ja teollistuvasta elinympäristöstä.
Kuvasto on läpileikkaus koko ruoantuotantoketjusta maaseudulta kaupunkeihin, pelloilta pöytiin, meijereistä koteihin, viennistä tuontiin. Näkökulma on modernisaation, valistuksen ja edistyksen: Voutilainen painottaa kuvissaan tutkimusta sekä eläin- ja kasvinjalostusta opetustiloilla, uutta teknologiaa ja elintarviketeollisuuden rakentumista.

Voutilainen kuvasi Someron meijerin työntekijät vuonna 1963 hygieenisissä työskentelytiloissaan, ajanmukaisten laitteidensa äärellä, kuin laboratoriossa. Kuvassa on Voutilaiselle tyypillinen vankka henkilösommitelma, joka tuo mieleen vanhan maalaustaiteen.
Vuonna 1956 otetussa kuvassa on puolestaan ”pienemmille tiloille tarkoitettuja” Länsi-Saksasta tuotuja Massey-Harris-leikkuupuimureita. Niiden rivistö etenee lähes surrealistisesti Helsingin Etelärannan kevättalvisessa harmaudessa.

Maa- ja metsätaloudessa vallitsi 1950-luvulla jälleenrakennusajan jälkeinen ”kultakausi”. Maatalous koneistui ja elintarvikkeet kävivät hyvin kaupaksi kotimaan markkinoilla konsensuspolitiikalla sovituilla hinnoilla.
Maaseudun Tulevaisuuden kuvasto ilmentää tätä optimistista ja dynaamista aikaa, mutta sisältää myös muutoksen siemeniä. Maataloustuotannon koneistuminen, tehostuminen ja suurempiin tilakokoihin siirtyminen johtivat 1960-luvun kuluessa maaltamuuttoon, kun työvoimavaltaiset pientilat muuttuivat kannattamattomiksi. 1960-1970-luvulla varsinkin Itä- ja Pohjois-Suomen maaseudulta muutti Etelä-Suomen kaupunkeihin ja Ruotsiin puolisen miljoonaa ihmistä.
Voutilainen tallensi myös MTK:n suhdetoimintaa, kuten Itävallan arkkiherttuan Otto von Habsburgin vierailun Valion Pitäjänmäen meijerissä vuonna 1963. Otto von Habsburg vaikutti myöhemmin 1980-1990-luvulla poliitikkona Euroopan Unionin laajentumiseen ja tätä kautta myös Suomen maatalouden nykyisiin toimintaedellytyksiin.

Maaseudun Tulevaisuus luovutti historiallisen valokuva-arkistonsa Museoviraston Kuvakokoelmien Journalistiselle kuva-arkisto JOKA:lle vuonna 2011. JOKA on tallentanut hauraimmat 1950-1960-lukujen laakanegatiiviaineistot pelastusdigitointiprojektissa. Kuvat löytyvät joka.kuvakokoelmat.fi-palvelusta.
Maaseudun Tulevaisuus -lehti täyttää tänä vuonna sata vuotta. Juhlavuoden kunniaksi koottu näyttely Sata vuotta sata kuvaa kiertää usealla paikkakunnalla, mm. Pohjoisessa valokuvakeskuksessa Oulussa, Suomen metsämuseo Lustossa sekä Kuopion kulttuurihistoriallisessa museossa. Näyttelyn yhtenä osana on 500 kuvan valikoima Erkki Voutilaisen elämäntyöstä.

Teksti: Inkamaija Iitiä

Kamera 3/2016

Tuontileikkuupuimurit Etelärannassa Helsingissä, 1956. Kuva: Erkki Voutilainen / Maaseudun Tulevaisuus / JOKA / Museovirasto

Tuontileikkuupuimurit Etelärannassa Helsingissä, 1956. Kuva: Erkki Voutilainen / Maaseudun Tulevaisuus / JOKA / Museovirasto (JOKAMT2Kon:1)