Museoviraston arkiston aineistoja (kuva rajattu), Soile Tirilä / Museovirasto 2017.

Ohjeet

Aineistojen käytössä on noudatettava Arkisto- ja tietopalvelujen käyttösääntöjä ja aineistokohtaisia ohjeita. Käyttösäännöt ja ohjeet on tarkoitettu aineistojen säilyvyyden turvaamiseksi ja palvelun sujuvuuden varmistamiseksi.