Valokuvamontaasi elokuvateattereiden valomainoksista Helsingissä syyskuussa 1934. Kuva: Aarne Pietinen Oy / Museoviraston Kuvakokoelmat / Kuvankäsittely Keijo Laajisto. Objektinumero: HK19670603:13594
Valokuvamontaasi elokuvateattereiden valomainoksista Helsingissä syyskuussa 1934. Kuva: Aarne Pietinen Oy / Museoviraston Kuvakokoelmat / Kuvankäsittely Keijo Laajisto (HK19670603:13594)

Peilissä Pietiset

Pietiset ottivat kuvia kansakunnan murroksesta.

Pietisten valokuvaajasuku on tallentanut erityisesti Suomen 1930–1940 -lukujen historian ilmiöitä ja tapahtumia ainutlaatuisella tavalla. Aatteellista kiihkoa, pula-aikaa, hyvinvointia ja sodan kauhuja, arkkitehtuuria ja kulttuuria sekä matkailukuvastoa maailmalle vietäväksi.

Vuoden 1918 sodan jälkeen Suomeen rantautui ensimmäistä maailmansotaa seurannut henkisen elämän kuohumistila. Sodan jälkeinen sukupolvi pakeni olemassaolon taakkaa ja irrallisuuttaan uuden aikakauden liikkeisiin ja ihanteisiin.

Ensimmäisen tasavallan kuumeisen uudelleenrakentamisen aikakautena kiviset kaupungit heräsivät uuteen elämään. Maisemaan nousivat luonnon tilalle ihmisten rakentamat uudet uljaat kaupungit ja tehtaat taivasta tavoittelevine piippuineen.

Uuden ajan mieliala näkyi kaupungin sähkövalaistuksen huumassa ja katujen kiihkeässä elämässä – kaupunkien revontulissa. Tieteen ja taiteen murroksessa etsittiin ja rakennettiin uutta modernia länsimaista ihmistä.

Pietisten kuvat avaavat kurkistuksen aikakauden henkisen elämän ja kulttuurin muutoksiin. Vanhan aikakauden traditioita vastaan nousseet modernistiset suuntaukset näyttäytyvät Pietisten laajassa tuotannossa läpi koko kulttuurikentän kuvataiteesta arkkitehtuuriin, musiikista kirjallisuuteen ja tanssista teatteriin. Sanoma- ja aikakauslehtien kautta tietoisuus kansakunnan ja sen kansalaisten kokemuksista ja tavoitteista, saavutuksista ja pettymyksistä, uhkista ja onnettomuuksista välittyi yhä kasvavalle joukolle.

Kuvien pysähtynyttä hetkeä luetaan eri aikakausien muuttuvien näkökulmien kautta. Näin kuvien tulkintaan tulee uusia aika- ja kulttuurisidonnaisia kerrostumia.

Kuvat avautuvat eteemme sosiaalisten merkitysten ja merkkien tiivistyminä, joista kirjoitamme oman historiamme meihin ladattujen arvojen ja asenteiden kautta. Tulkinnat avaavat näkymiä muistamisen ja muistin poliittisiin ulottuvuuksiin, siihen, mitä olemme halunneet kertoa menneisyydestämme nykyisyyteen ja mitä on jäänyt suurten kertomusten jalkoihin ja reunamille.

Millaisena olemme halunneet nähdä itsemme ja millaisina haluamme, että muut näkevät meidät? Kuinka todellinen tai epätodellinen tuo kuva on?

Keväällä 2017 julkaistu Peilissä Pietiset -kirja kertoo valokuvaajasuvun mielenkiintoisista vaiheista sekä heidän merkityksestään suomalaisen valokuvauksen historiassa. Kirja kokoaa yksiin kansiin laajan otoksen Pietisten tuotannosta.

Hannu Häkkinen

Kamera 4-5/2017

Kluuvissa tulvii elokuussa 1934. Kuva: Aarne Pietinen Oy / Museoviraston Kuvakokoelmat / Kuvankäsittely Keijo Laajisto

Kluuvissa tulvii elokuussa 1934. Kuva: Aarne Pietinen Oy / Museoviraston Kuvakokoelmat / Kuvankäsittely Keijo Laajisto (HK19670603:13354)