Sturenkatu 2a:n asiakaspalvelu.

Asiakaspalvelu

Museoviraston kuvakokoelmat, arkeologiset kokoelmat ja arkisto muuttavat Kokoelma- ja konservointikeskukseen Vantaalle. Arkeologisten kokoelmien ja kuvakokoelmien tutkijapalvelu päättyy 30.6.2023. Museoviraston arkiston ja kirjaston asiakaspalvelu jatkuu toistaiseksi ennallaan Museoviraston Sturenkadun toimipisteessä.

Arkistoaineistoihin voi tutustua Museoviraston tutkijasalissa pyytämällä niitä nähtäväksi etukäteen. Pyyntö tulee tehdä ensisijaisesti aineistotilauslomakkeella tai sähköpostitse. Aineistojen toimitusaika tutkijasaliin on kaksi viikkoa ja tutkijasali on avoinna to-pe klo 10-16 (heinäkuu suljettu). Sähköisiin aineistoihin voi tutustua tutkijasalissamme ilman erillistä ajanvarausta. Tutustu turvallisen asiakaspalvelun ohjeisiin.

Valtaosa arkistoaineistoista on vapaasti tutkittavissa. Aineistojen vapaata käyttöä voivat rajoittaa esimerkiksi aineiston kunto, järjestämättömyys tai salassapito. Jotkut aineistot ovat edellä mainituista syistä käyttörajoitettuja, tällaisen aineistokokonaisuuden muodostavat esimerkiksi kansatieteen aineistot, joiden tutkimista varten tulee täyttää käyttölupahakemus

Huomioittehan, ettei Museoviraston arkistossa ole erikseen asiakaspalveluhenkilökuntaa vaan hoidamme tietopalvelua muiden töiden ohessa. Suosittelemme ottamaan yhteyttä ensisijaisesti aineistotilauslomakkeella tai sähköpostilla, sillä emme ole aina tavoitettavissa puhelimitse.


Arkiston yhteystiedot:

  • Tee aineistotilaus Museoviraston arkistoaineistoihin tästä
  • Sähköposti: arkisto(at)museovirasto.fi
  • Puhelin: 0295 33 6090
  • Käyntiosoite: Sturenkatu 2a, 00510 Helsinki

Aineistojen käytössä on noudatettava Arkisto- ja tietopalvelujen käyttösääntöjä ja aineistokohtaisia ohjeita. Käyttösäännöt ja ohjeet on tarkoitettu aineistojen säilyvyyden turvaamiseksi ja palvelun sujuvuuden varmistamiseksi.

Museovirasto hallinnoi paljon myös muuta kuin paperimuotoista aineistoa. Osa aineistosta on tietokantamuodossa Kulttuuriympäristön palveluikkunassa. Julkisen palveluikkunan lisäksi on olemassa museoille ja muille kulttuuriperintöalan toimijoille suunnattu Museoverkko, jota voi selailla myös Museoviraston tutkijasalin koneilta.

Sähköisiä arkistoaineistoja pääsee tutkimaan palveluikkunassa, Museoverkossa tai tutkijasalin asiakaspäätteillä. Arkeologiaan, rakennettuun ympäristöön ja kansatieteeseen liittyviä erilaisia tutkimusraportteja ja muita vastaavia selvityksiä voi katsella Kulttuuriympäristön tutkimusraportit-tietokannan kautta: valtaosa raporteista on julkisessa näkymässä, osa on katseltavissa vain tutkijasalin päätteiltä tai Museoverkon kautta. Kaikkien raporttien metatiedot ovat julkisia. On huomattava, että raporttien sähköiset tiedostot saattavat sisältää kuvia, karttoja tai muita sisältöjä, jotka ovat tekijänoikeuksin suojattuja. Näiden osalta tekijänoikeudet kuuluvat tutkimusraportin tekijälle ja muille raportissa mainituille tahoille. Sisällön mahdollista jatkokäyttöä varten on hankittava lupa tekijänoikeuksien haltijalta.

Hallinnolliseen aineistoon kuten Museoviraston antamiin lausuntoihin voi tutustua Museoverkon kautta tai tutkijasalissa. Digitoidut ja syntysähköiset aineistot löytyvät Kulttuuriympäristön tulosalueen asianhallinta -rekisteristä (ns. Asiat-rekisteri) ja Salama-asianhallintajärjestelmän asiakasnäkymästä.

Rakennettuun ympäristöön liittyvien piirustusten metatietoja voi selailla palveluikkunassa ja sähköisessä muodossa oleviin piirustuksiin voi tutustua tutkijasalin asiakaspäätteillä Musketin välityksellä. Sähköisiä aineistoja voi tulla selailemaan tutkijasaliin ilman erillistä ajanvarausta tai aineistotilausta tutkijasalin aukioloaikoina.

Mikäli aineistosta on olemassa sähköinen tai mikrofilmattu versio, pääsääntöisesti käytetään sitä alkuperäisen aineiston sijaan.

Piirustuksista ja kartoista voi tilata digitaalisia tallenteita hinnaston mukaisesti. Suurikokoisten piirustusten digitointi tehdään yleensä Museoviraston ulkopuolella tilaustyönä, jonka kustannuksista vastaa tilauksen tehnyt asiakas. Digitoinnin toimitusajat ja kulut määräytyvät näissä tapauksissa tilauksen toimittajan mukaan, mutta käsittelymaksut laskutetaan Museoviraston hinnaston (Asiakirjat) mukaisesti.

Museoviraston kuva-aineistojen hallinta siirrettiin pääosin Museoviraston kuvakokoelmien vastuulle vuonna 2011. Arkisto hallinnoi nykyisin ainoastaan arkeologian alaan liittyviä valokuvia.

Arkistoaineistojen kopiointi ja skannaus on mahdollista mikäli aineiston kuntoon, tietosuojaan, lainsäädäntöön, käyttörajoituksiin tms. liittyvät rajoitukset eivät ole esteenä. Aineistoista voi tilata maksullisia kopioita/skannauksia. Aineistoja voi myös itse kopioida tutkijasalissa hinnastomme mukaisesti.

Kuvaus yksityiseen käyttöön on sallittua kuvausluvalla mikäli yllä mainitut rajoitukset eivät ole esteenä. Kuvaamiseen haetaan kuvauslupa erillisellä lomakkeella ja kuvauksesta sovitaan erikseen henkilökunnan kanssa. Salaman käyttö ei ole sallittua eikä kuvaaminen saa häiritä muita asiakkaita.