Arkeologisten kokoelmien Siirto- ja haltuunottohanke SIHA

Siirto -ja haltuunottohanke SIHA on käynnistynyt. Hankkeessa Museoviraston nykyisissä tiloissa Sturenkatu 2a:ssa sijaitsevat kokoelmat siirretään Kokoelma- ja konservointikeskukseen Vantaalle 2025 loppuvuoteen mennessä. Kokoelmat käydään läpi ja pakkausmateriaalit vaihdetaan ajanmukaisiin, esineille turvallisiin materiaaleihin. Esineitä digitoidaan kuvaamalla koko hankkeen ajan. Kokoelmien digitointiastetta pyritään nostamaan merkittävästi.

Hankkeessa työskentelee projektitutkijoita, konservaattoreita ja amanuensseja. Amanuenssien tehtävänä on kansalaislöytöjen luettelointi.

Lisätietoja ark.kokoelmat@museovirasto.fi