Löytöjen luettelointi

Löytöjen luettelointi

Huom! Ohjeistuksia päivitetään ja ne tulevat muuttumaan esim. yksityishenkilöiden henkilötietojen osalta.

Kaikki arkeologiset löydöt, sekä esihistoriallisen että historiallisen ajan, on vuodesta 2011 alkaen liitetty arkeologisiin kokoelmiin lukuun ottamatta vedenalaislöytöjä, joita hallinnoi Merimuseo (poikkeuksena Turun yliopiston tekemien kaivausten löydöt sekä Turun kaupunkikaivauslöydöt).

KM-päänumero annetaan arkeologisten kokoelmien esinediaarista eli Muinaiskalupäiväkirjasta ja sen voi pyytää sähköpostitse ark.kokoelmat@museovirasto.fi. Samalle päänumerolle saa luetteloida vain yhden kohteen löytöjä. Maa-, puu- ja ajoitusnäytteet eivät saa KM-numeroa (poikkeuksena esihistoriallisten kaivausten ajoitusnäytteet). Niistä voi tehdä erillisen listan kaivauskertomukseen. Näytteet pitäisi pyrkiä analysoimaan mahdollisimman pian kaivauksen päätyttyä.

Löytöluettelo toimitetaan sekä sähköisenä versiona että paperimuodossa irtolehdille tulostettuna arkeologisiin kokoelmiin. Sähköisen version maksimikoko on 50 Mt. Paperitulostuksessa on käytettävä arkistokelpoisia materiaaleja. Löytöluettelon tulee noudattaa sisällöltään ja rakenteeltaan arkeologisia laatuohjeita sekä arkeologisten kokoelmien ohjeita.

Luettelointijärjestys

Kaivauslöydöt luetteloidaan koordinaatiston, yksikön, rakenteen tmv. mukaisessa järjestyksessä. Talteenottoyksikön, esim. kaivausruudun sisällä luettelointi tehdään aina samassa järjestyksessä löytöryhmittäin. Esim. 

 1. saviastian reuna-, pohja- ja kylkipalat
 2. kiviesineet ja niiden katkelmat
 3. kivilaji-iskokset
 4. piiesineet ja niiden katkelmat
 5. pii-iskokset
 6. kvartsiesineet
 7. kvartsi-iskokset
 8. palanut luu
 9. näytteet: esim. hiilinäytteet (HUOM! maanäytteitä ei luetteloida) 

tai

 1. hopeaesineet ja niiden katkelmat
 2. pronssiesineet ja niiden katkelmat
 3. rautaesineet ja niiden katkelmat
 4. helmet
 5. saviastian reuna-, pohja- ja kylkipalat
 6. saviesineet
 7. luuesineet
 8. hampaat
 9. palanut luu
 10. savitiiviste
 11. palanut savi
 12. kuona
 13. pii
 14. kvartsi
Kuvausosa

Ensimmäiseksi kirjoitetaan esineen nimi korostettuna (esim. kivikirves, hevosenkenkäsolki).

Kuvauksen oleellisia osia ovat mm. löydön valmistusmateriaali, muoto, hionta, poikkileikkaukset, koristelu ja pintakäsittely. Keramiikasta voidaan erotella reuna-, kylki- ja pohjapalat. Kappalemäärä ja paino ilmoitetaan nimen jälkeen. Mitat ilmoitetaan millimetreinä, yleensä pituus, leveys ja paksuus tai pyöreistä esineistä halkaisija(t) ja tarvittaessa muitakin mittoja. 

Luetteloon voidaan liittää esineistä valokuva tai piirros.