Löytöjen luettelointi

Kaikki arkeologiset löydöt, sekä esihistoriallisen että historiallisen ajan, on vuodesta 2011 alkaen liitetty arkeologisiin kokoelmiin lukuun ottamatta vedenalaislöytöjä, joita hallinnoi Merimuseo. (Poikkeuksena Turun yliopiston tekemien kaivausten löydöt sekä Turun kaupunkikaivauslöydöt.)

KM-päänumero annetaan arkeologisten kokoelmien esinediaarista eli Muinaiskalupäiväkirjasta ja sen voi pyytää sähköpostitse ark.kokoelmat@museovirasto.fi. Samalle päänumerolle saa luetteloida vain yhden kohteen löytöjä. Maa-, puu- ja ajoitusnäytteet eivät saa KM-numeroa (poikkeuksena esihistoriallisten kaivausten ajoitusnäytteet). Niistä voi tehdä erillisen listan kaivauskertomukseen. Näytteet pitäisi pyrkiä analysoimaan mahdollisimman pian kaivauksen päätyttyä.

Löytökokonaisuuden perustiedot

Löytökokonaisuuden kaikki perustiedot kirjoitetaan löytöluettelon alkuun ennen löytöjen kuvausosaa. Perustiedoista tulee käydä ilmi ainakin:

 1. löytöajankohta tai kenttätyöaika
 2. maininta löytäjästä tai esim. kaivaustenjohtajan nimi. Mikäli löytäjä on yksityishenkilö, hänen henkilötietoja (esim. löytäjän nimi, osoite) ei kannata laittaa löytöluetteloon. Luettelossa riittää maininta, että löytäjä on yksityishenkilö.
 3. löytöpaikka mahdollisimman tarkasti: kunta ja kohdetiedot, koordinaatit ja muinaisjäännösrekisteritunnus, mikäli sellainen on. Koordinaattien yhteydessä on mainittava, mihin ne viittaavat (tutkimusalue, löytökohta, muinaisjäännöksen keskipiste). Mikäli löytötiedot puuttuvat, se on mainittava luettelossa.
 4. Löytämistilanne ja löydön sijainti maakerroksessa
 5. Muut havainnot ja tiedot aiemmista löydöistä
 6. Löytöjen luetteloijan nimi (suku- ja etunimi, ei käytetä esim. lyhenteitä)
 7. Löytöjen diariointipäivämäärä

Yksityishenkilöiden henkilötietoja (esim. löytäjä, maanomistaja) ei suositella laitettavaksi löytöluetteloon. Tarvittavat tiedot esineen löytäjästä käyvät yleensä ilmi muista löytöön liittyvistä asiakirjoista, kuten verifikaateista tai lunastuspäätöksistä. Mikäli löytöön ei liity muita asiakirjoja kuin löytöluettelo, voidaan löytäjän tiedot näissä poikkeustapauksissa merkitä luetteloon. On huomattava, että löytöluetteloa ei voida tällöin avata verkkosivuille tietosuojasyistä.

Luettelointijärjestys

Kaivauslöydöt luetteloidaan koordinaatiston, yksikön, rakenteen tmv. mukaisessa järjestyksessä. Talteenottoyksikön, esim. kaivausruudun sisällä luettelointi tehdään aina samassa järjestyksessä löytöryhmittäin. Esim. 

 • saviastian reuna-, pohja- ja kylkipalat
 • kiviesineet ja niiden katkelmat
 • kivilaji-iskokset
 • piiesineet ja niiden katkelmat
 • pii-iskokset
 • kvartsiesineet
 • kvartsi-iskokset
 • palanut luu
 • näytteet: esim. hiilinäytteet (HUOM! maanäytteitä ei luetteloida) 

tai

  • hopeaesineet ja niiden katkelmat
  • pronssiesineet ja niiden katkelmat
  • rautaesineet ja niiden katkelmat
  • helmet
  • saviastian reuna-, pohja- ja kylkipalat
  • saviesineet
  • luuesineet
  • hampaat
  • palanut luu
  • savitiiviste
  • palanut savi
  • kuona
  • pii
  • kvartsi
  Kuvausosa

  Ensimmäiseksi kirjoitetaan esineen nimi korostettuna (esim. kivikirves, hevosenkenkäsolki).

  Kuvauksen oleellisia osia ovat mm. löydön valmistusmateriaali, muoto, hionta, poikkileikkaukset, koristelu ja pintakäsittely. Keramiikasta voidaan erotella reuna-, kylki- ja pohjapalat. Kappalemäärä ja paino ilmoitetaan nimen jälkeen. Mitat ilmoitetaan millimetreinä, yleensä pituus, leveys ja paksuus tai pyöreistä esineistä halkaisija(t) ja tarvittaessa muitakin mittoja. 

  Luetteloon voidaan liittää esineistä valokuva tai piirros. 

  Löytöluettelon toimittaminen

  Löytöluettelo toimitetaan arkeologisiin kokoelmiin sekä sähköisenä versiona että paperimuodossa irtolehdille tulostettuna A4-koossa, ymmärrettävässä ja helposti luettavassa muodossa. Sähköisen version maksimikoko on 50 Mt. Paperitulostuksessa on käytettävä arkistokelpoisia materiaaleja. Löytöluettelon tulee noudattaa sisällöltään ja rakenteeltaan arkeologisia laatuohjeita sekä arkeologisten kokoelmien ohjeita.