Arkeologian aineistot

Arkeologinen arkistoaineisto muodostuu sekä hallinnollisesta aineistoista että esimerkiksi tutkimusraporteista, piirustuksista, kartoista, valokuvista ja arkeologisiin esinekokoelmiin liittyvästä aineistosta. Arkistossa on organisaatiomme tuottamien aineistojen lisäksi myös muiden toimijoiden arkeologisia tutkimusraportteja.

Arkeologisiin esinekokoelmiin liittyvistä asiakirjoista keskeisiä ovat esinediaari, löytöluettelot, verifikaatit ja valokuvat sekä esinepiirustukset. Kiinteisiin muinaisjäännöksiin liittyviä keskeisiä arkistoaineistoja ovat inventointi-, kaivaus- ja tarkastuskertomukset.

Muinaismuistojen suunnitelmallinen inventointi alkoi 1800-luvulla, jolloin Suomen Muinaismuistoyhdistyksen stipendiaatit kiersivät merkitsemässä muistiin muinaisjäännöksiä ja esimerkiksi kirkollista esineistöä sekä vanhoja rakennuksia. Matkoista tehtiin niin sanottuja kihlakunnankertomuksia, joista osa on julkaistu. Uudemmat inventoinnit on tavallisesti tehty kunnittain tai suuren maankäyttöhankkeen vaikutusalueella. Kaivauskertomuksissa on tiedot muinaisjäännöksen tutkimisesta ja siinä yhteydessä tehdyistä havainnoista ja löydöistä. Tarkastuskertomukset ovat lyhyitä raportteja maastokäynneistä.

Arkeologiaan, rakennettuun ympäristöön ja kansatieteeseen liittyvät erilaiset tutkimusraportit on luetteloitu Kulttuuriympäristön tutkimusraportit -tietokantaan omiin osioihinsa. Valtaosa arkeologian tutkimusraporteista on digitoitu ja suurin osa niistä on katseltavissa Kulttuuriympäristön palveluikkunan kautta tai Museoviraston asiat -palvelusta. Arkeologisten esinekokoelmien digitoituja löytöluetteloita voi selailla Muinaiskalupäiväkirja-tietokannassa palveluikkunassa, Museoverkossa ja tutkijasalin asiakaspäätteillä.

Museoviraston kuva-aineistojen hallinta siirrettiin vuoden 2011 organisaatiouudistuksen yhteydessä Museoviraston Kuvakokoelmien vastuulle. Arkisto hallinnoi nykyisin ainoastaan arkeologian alaan liittyviä valokuvia. Kuva-aineistot liittyvät sekä esineisiin että kiinteisiin muinaisjäännöksiin. Vanhimmat kuvat ovat piirroksia, mutta jo 1890-luvulta lähtien mukana on myös Muinaistieteellisen toimikunnan virkamiesten ottamia valokuvia. Arkeologiaan liittyviä kuvia on avattu Finnaan CC BY 4.0 -lisenssillä vapaasti käytettäviksi. Tällä lisenssillä merkittyjä kuvia voi ladata ja käyttää vapaasti maksutta, kun mainitsee kuvaajan tai tekijän nimen ja kokoelman omistajan. Muista kuvista voi tilata maksullisia tallenteita Museoviraston kuvapalvelujen hinnaston mukaisesti.

Museoviraston arkistoon kuuluu paljon myös karttoja ja piirustuksia. Pääasiassa nämä aineistot liittyvät arkeologiaan ja rakennettuun ympäristöön. Valtaosa arkeologian aineistojen kartoista liittyy arkeologisiin kenttätöihin.

Hakemistoja verkossa:

Kulttuuriympäristön tutkimusraportit -tietokanta ja Museoviraston asiat -palvelu

Muinaiskalupäiväkirja

Muut hakemistot