Hakemistot

Eri kokoelmien kuva-aineistoihin on erilaisia hakemistoja. Kortistot ja luettelointitiedot ovat asiakkaiden käytettävissä asiakaspalvelutilassa. MuseumPlus-kokoelmahallintajärjestelmään luetteloituja aineistoja voi selata asiakaspalvelutilan tietokoneilla.

Finna.fi - Suomen museoiden kokoelmat yhdellä haulla
Finna on museoiden, arkistojen ja kirjastojen yhteinen verkkopalvelu. Sieltä löydät kaikkien mukana olevien toimijoiden aineistot yhdestä paikasta. Palvelua ylläpitää ja kehittää Kansalliskirjasto yhteistyökumppaneidensa kanssa. Uusia organisaatioita liittyy mukaan vaiheittain. Finna on rakennettu VuFindin ja muiden avoimen lähdekoodin ohjelmistojen pohjalta.

Museovirasto.finna.fi yli 200 000 painolaatuista kuvaa vapaassa käytössä
Museovirastolla on oma museovirasto.finna.fi-hakupalvelu museoiden, arkistojen ja kirjastojen yhteisessä Finna-verkkopalvelussa. Museovirasto.finna.fi:ssä on yli 200 000 kokoelmakuvaa painolaatuisina kuvatiedostoina vapaasti käytettävissä Creative Commons -lisensseillä. Journalistisen kuva-arkisto JOKA:n lehtikuvat löytyvät museovirasto.finna.fi/joka-palvelusta, ja arkeologisten kokoelmien kuvia voi selata museovirasto.finna.fi/arkeologia-palvelussa.

Rakennetun ympäristön piirustusluettelo PIIKA
Piirustuskokoelma sisältää Muinaistieteellisen toimikunnan ja Museoviraston omien piirtäjien ja arkkitehtien mittaus- ja suunnittelupiirustuksia sekä muualta saatuja kokoelmia. Piirustukset on järjestetty paikkakunnittain ja luettelosta selviää piirustuksen tekijä, tekoaika, sisältö ja käytetty tekniikka. Luettelon tiedot kattavat noin kaksi kolmasosaa piirustuskokoelmasta. Piirustuskokoelman rariteettipiirustukset, joita hoitaa Museoviraston Kuvakokoelmat, on luetteloitu Museoviraston kokoelmahallintajärjestelmään, Muskettiin. Muista piirustuksista vastaa Museoviraston arkisto.

MuseumPlus
Museotietojärjestelmä MuseumPlus on Museoviraston käyttämä kokoelmahallintajärjestelmä, johon tallennetaan metatiedot kokoelmiin kuuluvista esineistä ja kuvista sekä niihin liittyvistä toimijoista ja toimenpiteistä.

Historian kuvakokoelman diaarit (tilattava nähtäväksi)
Historian kuvakokoelman aineistot ja niitä koskevat tiedot on kirjattu diaarikirjoihin. Vuodesta 1995 lähtien kuva-aineistot on kirjattu sähköiseen museotietojärjestelmään .

Historian kuvakokoelman verifikaatit (tilattava nähtäväksi)
Historian kuvakokoelman aineistoihin liittyvät tiedot on kirjattu verifikaatteihin.

Historian kuvakokoelman kuvaluettelot (tilattava nähtäväksi)
Historian kuvakokoelman aineistot on kirjattu kuvaluetteloihin. Vuodesta 1995 lähtien kuva-aineistot on kirjattu sähköiseen museotietojärjestelmään.

Historian kuvakokoelman henkilökortistot
Henkilökortistoihin on kirjattu Historian kuvakokoelman luetteloidut henkilökuvat aakkosjärjestykseen sukunimen (syntymäsukunimen ja/tai tunnetun taiteilijanimen) mukaan. Vuodesta 1995 lähtien kuva-aineistot on luetteloitu sähköiseen museotietojärjestelmään.

Historian kuvakokoelman negatiiviluettelot
Historian kuvakokoelman negatiivit ja niitä koskevat tiedot on kirjattu negatiiviluetteloihin siten, että jokainen negatiivi saa yksilöivän tunnuksen. Vuodesta 2002 lähtien kuva-aineistot on kirjattu sähköiseen museotietojärjestelmään.

Historian kuvakokoelman dialuettelot
Historian kuvakokoelman diat ja niitä koskevat tiedot on kirjattu dialuetteloihin siten, että jokainen dia saa yksilöivän tunnuksen. Vuodesta 2002 lähtien kuva-aineistot on kirjattu sähköiseen museotietojärjestelmään.

Historian kuvakokoelman luovuttajakortistot
Historian kuvakokoelman aineistojen luovutus-, lahjoitus- ja talletustiedot on kirjattu luovuttajakortistoon. Vuodesta 1995 lähtien kuva-aineistojen hankintatiedot on kirjattu sähköiseen museotietojärjestelmään.

Historian kuvakokoelman pääluettelo
Historian kuvakokoelman kuva-aineistot on ennen sähköisen kokoelmahallinnan käyttöönottoa järjestetty aiheenmukaisiin sarjoihin ja alasarjoihin, esimerkiksi Henkilökuvat, Historia, Kartanot, Kaupungit, Kirkot, Linnat ja linnoitukset, Maisemat, Pappilat, Teollisuus. Vuodesta 1995 lähtien kuva-aineistot on luetteloitu sähköiseen museotietojärjestelmään.

Historian kuvakokoelman yksityisten kokoelmien kortistot ja luettelot
Historian kuvakokoelman yksityiskokoelmien aineistoja ja niitä koskevia tietoja on kirjattu erillisiin kortistoihin ja luetteloihin. Vuodesta 1995 lähtien kuva-aineistot on luetteloitu sähköiseen museotietojärjestelmään.

Historian kuvakokoelman taiteilijakortisto
Taiteilijakortistoon on kerätty yleistietoja sekä kokoelmissa että muualla olevista teoksista taiteilijan nimen mukaan.

Historian kuvakokoelman grafiikan kortisto
Historian kuvakokoelman grafiikan teokset ja niitä koskevat tiedot on kirjattu erilliseen grafiikan kortistoon. Vuodesta 1995 lähtien kuva-aineistot on luetteloitu sähköiseen museotietojärjestelmään.

Historian kuvakokoelman karttakortisto
Historian kuvakokoelman kartat ja asemapiirustukset ja niitä koskevat tiedot on kirjattu erilliseen karttakortistoon. Vuodesta 1995 lähtien kuva-aineistot on luetteloitu sähköiseen museotietojärjestelmään.

Historian kuvakokoelman ikonografinen kortisto (tilattava nähtäväksi)
Ikonografiseen kortistoon on kerätty yleistietoja keskiaikaisten kirkkojen kalkkimaalauksista aiheen mukaan.

Kansatieteen kuvakokoelman diaarit (tilattava nähtäväksi)
Kansatieteen kuvakokoelman aineistot ja niitä koskevat tiedot on kirjattu diaarikirjoihin. Vuodesta 1995 lähtien kuva-aineistot on kirjattu sähköiseen museotietojärjestelmään.

Kansatieteen kuvakokoelman verifikaatit (tilattava nähtäväksi)
Kansatieteen kuvakokoelman aineistoihin liittyvät tiedot on kirjattu verifikaatteihin.

Kansatieteen kuvakokoelman kuvaluettelot (tilattava nähtäväksi)
Kansatieteen kuvakokoelman aineistot ja niitä koskevat tiedot on kirjattu kuvaluetteloihin. Vuodesta 1995 lähtien kuva-aineistot on kirjattu sähköiseen museotietojärjestelmään.

Kansatieteen kuvakokoelman henkilökortistot
Henkilökortistoihin on kirjattu kansatieteen kuvakokoelman luetteloidut henkilökuvat aakkosjärjestykseen sukunimen mukaan. Vuodesta 1995 lähtien kuva-aineistot on luetteloitu sähköiseen museotietojärjestelmään.

Kansatieteen kuvakokoelman tekijäkortisto
Kansatieteen kuvakokoelman tekijäkortistoon on kirjattu kuvien tekijät (valokuvaaja, piirtäjä, kaivertaja ym.) aakkosjärjestyksessä nimen mukaan. Vuodesta 1995 lähtien kuva-aineistot on luetteloitu sähköiseen museotietojärjestelmään.

Kansatieteen kuvakokoelman asiasanakortisto
Kansatieteen kuvakokoelman asiasanakortistoon on kirjattu kuvat asiasanojen mukaan pääluokittain ja paikkakunnittain aakkosjärjestyksessä. Vuodesta 1995 lähtien kuva-aineistot on luetteloitu sähköiseen museotietojärjestelmään.

Kansatieteen kuvakokoelman topografinen luettelo
Kansatieteen kuvakokoelman topografiseen luetteloon on kirjattu kansatieteen kuvakokoelman kuvat paikkakunnittain aakkosjärjestyksessä. Vuodesta 1995 lähtien kuva-aineistot on luetteloitu sähköiseen museotietojärjestelmään.

Rakennushistorian kuvakokoelman dialuettelot
Rakennushistorian kuvakokoelman diat ja niitä koskevat tiedot on kirjattu dialuetteloihin siten, että jokainen dia saa yksilöivän tunnuksen. Vuodesta 2000 lähtien diat on kirjattu sähköiseen museotietojärjestelmään.

Rakennushistorian kuvakokoelman negatiiviluettelot
Rakennushistorian kuvakokoelman negatiivit ja niitä koskevat tiedot on kirjattu negatiiviluetteloihin siten, että jokainen negatiivi saa yksilöivän tunnuksen. Vuodesta 2000 lähtien negatiivit on kirjattu sähköiseen museotietojärjestelmään.

Rakennushistorian kuvakokoelman valokuvaluettelot
Rakennushistorian kuvakokoelman valokuvat ja niitä koskevat tiedot on kirjattu negatiiviluetteloihin siten, että jokainen valokuva saa yksilöivän tunnuksen. Vuodesta 2000 lähtien valokuvat on kirjattu sähköiseen museotietojärjestelmään.

Suomalais-ugrilaisen kuvakokoelman diaarit (tilattava nähtäväksi)
Suomalais-ugrilaisen kuvakokoelman aineistot ja niitä koskevat tiedot on kirjattu diaarikirjoihin. Vuodesta 1995 lähtien kuva-aineistot on kirjattu sähköiseen museotietojärjestelmään.

Suomalais-ugrilaisen kuvakokoelman verifikaatit (tilattava nähtäväksi)
Suomalais-ugrilaisen kuvakokoelman aineistoihin liittyvät tiedot on kirjattu verifikaatteihin.

Suomalais-ugrilaisen kuvakokoelman kuvaluettelot (tilattava nähtäväksi)
Suomalais-ugrilaisen kuvakokoelman aineistot on kirjattu kuvaluetteloihin. Vuodesta 1995 lähtien kuva-aineistot on kirjattu sähköiseen museotietojärjestelmään.

Suomalais-ugrilaisen kuvakokoelman henkilökortistot
Henkilökortistoihin on kirjattu Suomalais-ugrilaisen kuvakokoelman luetteloidut henkilökuvat aakkosjärjestykseen sukunimen mukaan. Vuodesta 1995 lähtien kuva-aineistot on luetteloitu sähköiseen museotietojärjestelmään.

Suomalais-ugrilaisen kuvakokoelman tekijäkortisto
Suomalais-ugrilaisen kuvakokoelman tekijäkortistoon on kirjattu kuvien tekijät (valokuvaaja, piirtäjä, kaivertaja ym.) aakkosjärjestyksessä nimen mukaan. Vuodesta 1995 lähtien kuva-aineistot on luetteloitu sähköiseen museotietojärjestelmään.

Suomalais-ugrilaisen kuvakokoelman asiasanakortisto
Suomalais-ugrilaisen kuvakokoelman asiasanakortistoon on kirjattu kuvat asiasanojen mukaan kansoittain, pääluokittain ja paikkakunnittain aakkosjärjestyksessä. Vuodesta 1995 lähtien kuva-aineistot on luetteloitu sähköiseen museotietojärjestelmään.

Suomalais-ugrilaisen kuvakokoelman topografinen luettelo
Suomalais-ugrilaisen kuvakokoelman topografiseen luetteloon on kirjattu kuvat alueittain aakkosjärjestyksessä. Vuodesta 1995 lähtien kuva-aineistot on luetteloitu sähköiseen museotietojärjestelmään.

Yleisetnografisen kuvakokoelman diaarit (tilattava nähtäväksi)
Yleisetnografisen kuvakokoelman aineistot ja niitä koskevat tiedot on kirjattu diaarikirjoihin. Vuodesta 1995 lähtien kuva-aineistot on kirjattu sähköiseen museotietojärjestelmään.

Yleisetnografisen kuvakokoelman verifikaatit (tilattava nähtäväksi)
Yleisetnografisen kuvakokoelman aineistoihin liittyvät tiedot on kirjattu verifikaatteihin.

Yleisetnografisen kuvakokoelman kuvaluettelot (tilattava nähtäväksi)
Yleisetnografisen kuvakokoelman aineistot on kirjattu kuvaluetteloihin. Vuodesta 1995 lähtien kuva-aineistot on kirjattu sähköiseen museotietojärjestelmään.

Yleisetnografisen kuvakokoelman henkilökortistot
Henkilökortistoihin on kirjattu yleisetnografisen kuvakokoelman luetteloidut henkilökuvat aakkosjärjestykseen sukunimen mukaan. Vuodesta 1995 lähtien kuva-aineistot on luetteloitu sähköiseen museotietojärjestelmään.

Yleisetnografisen kuvakokoelman tekijäkortisto
Yleisetnografisen kuvakokoelman tekijäkortistoon on kirjattu kuvien tekijät (valokuvaaja, piirtäjä, kaivertaja ym.) aakkosjärjestyksessä nimen mukaan. Vuodesta 1995 lähtien kuva-aineistot on luetteloitu sähköiseen museotietojärjestelmään.

Yleisetnografisen kuvakokoelman asiasanakortisto
Yleisetnografisen kuvakokoelman asiasanakortistoon on kirjattu kuvat asiasanojen mukaan pääluokittain ja alueittain aakkosjärjestyksessä. Vuodesta 1995 lähtien kuva-aineistot on luetteloitu sähköiseen museotietojärjestelmään.

Yleisetnografisen kuvakokoelman topografinen luettelo
Yleisetnografisen kuvakokoelman topografiseen luetteloon on kirjattu kuvat alueittain aakkosjärjestyksessä. Vuodesta 1995 lähtien kuva-aineistot on luetteloitu sähköiseen museotietojärjestelmään.