Lapset syövät nauriita Kirvun Tietävälässä 1900-luvun alkupuolella. Kuva: Liina Cantell / Karjalaisen osakunnan kokoelma / Museoviraston Kuvakokoelmat. Objektinumero: KK4878:271
Lapset syövät nauriita Kirvun Tietävälässä 1900-luvun alkupuolella. Kuva: Liina Cantell / Karjalaisen osakunnan kokoelma / Museoviraston Kuvakokoelmat (KK4878:271)

Kyläkuvaajan matkassa

On syyskesän lämmin päivä 1900-luvun alkupuolella Tietävälän kylässä. Lapset istuvat portailla keskittyneinä nauriiden kuorimiseen ja syömiseen. Vain yksi pikkutyttö katsoo rohkeasti kameraan.

Kuvan lapsista on ottanut Liina Cantell. Hän vietti kesiään sukulaistalossaan Uussijan maatilalla ja kuvasi valokuvauskoneellaan Tietävälän kylän ihmisiä ja elämää Kirvussa.
Liina Cantell on taiteilijanimi, jota käytti Gustava Karoliina Cantell (o.s. Mykrä). Hän syntyi Pietarissa 17.5.1866 ja oli asemapäällikkö Johan Gabriel Cantellin vaimo.
Liina Cantell oli kyläkuvaaja. Kyläkuvaajiksi kutsutaan henkilöitä, jotka harjoittivat maaseudulla valokuvausta varsinaisen ammattinsa ohella 1800–1900-lukujen vaihteessa ja 1900-luvun alkupuolella. Naisia kuvaajina oli vähän. Tavallisesti kyläkuvaaja oli uusista teknisistä välineistä kiinnostunut nuorehko mies.

Cantell valmistui 1888 Kymölän seminaarista Sortavalasta opettajaksi. Koulutustausta voi osaltaan selittää hänen innostustaan tekniikan luomiin uusiin innovaatioihin. Asemapäällikön vaimona hän eli keskellä matkustajaliikenteen tekniikan murrosaikaa. Rautatieverkkoa rakennettiin, ja uusi aika saapui paikkakunnille höyryveturien pillien säestyksellä.
Kuvaaja kuvasi 1900-luvun alkupuolella Kirvussa ja Sortavalan maalaiskunnassa kyläympäristöä sekä maaseudun kansanelämää. Elämä oli vielä tuolloin melko yhtenäistä ja pohjautui perinteiseen tapakulttuuriin. Liina Cantellin mies nimitettiin asemapäälliköksi Kaltimoon, Enoon 1919, joten perhe siirtyi Sortavalan maalaiskunnasta Pohjois-Karjalaan. Liina Cantell kuoli Kuopiossa 23.10.1945.

Liina Cantellin valokuva ”Ilta Helisevä-joella, Kirvussa” julkaistiin Joulutunnelma-nimisessä joululehdessä 1914. Sanoma- ja aikakauslehtiin valokuvia ilmaantui vähitellen, aluksi kaiverruksina. Esimerkiksi Helsingin Sanomissa julkaistiin ensimmäinen painettu valokuva 1904.
Kuvaaja osallistui hyvällä menestyksellä moniin valokuvauskilpailuihin. Suomen matkailijayhdistyksen valokuvauskilpailussa 1911 Cantell sai 50 markan palkinnon. Maailma-lehden valokuvauskilpailussa ”Suomen kesäinen luonto” 1921 hän voitti kuvasarjallaan I palkinnon (500 mk). Toiseksi tässä kilpailussa tuli venäläinen ratsuväenupseeri ja kenraalikuvernöörin adjutantti Ivan Timiriasew.
Kilpailusta kirjoitettiin Maailma-lehdessä: ”… koko kuvapaljoudessa ei esiintynyt ainoatakaan länsisuomalaista aihetta, eikä monta maan keskiosistakaan. Totta kyllä onkin, että itäiset seudut rikkaimmin tarjoavat nähtävyyksiä luonnon ihailijalle… Aurinkoisia näkyjä on erityisesti asemapäällikön rouva Liina Cantell ottanut laajaan kokoelmaansa.” Kotilieden kilpailussa 1925 hänen nimimerkkinsä Heinäsirkka voitti kuvilla ”Kahvinkeiton hommassa”, ”Heinäpellolla” ja ”Pyykillä” II palkinnon ja 40 markan kirjat.

Teksti: Jaana Onatsu

Kamera 8/2019

Naiset nostavat vettä kaivosta korentoon Sortavalan maalaiskunnan Airanteen kylässä 1900-luvun alkupuolella. Kuva: Liina Cantell / Karjalaisen osakunnan kokoelma / Museoviraston Kuvakokoelmat

Naiset nostavat vettä kaivosta korentoon Sortavalan maalaiskunnan Airanteen kylässä 1900-luvun alkupuolella. Kuva: Liina Cantell / Karjalaisen osakunnan kokoelma / Museoviraston Kuvakokoelmat (KK4878:846)