Loytojen Mittausta Kaivauksilla. Kuvaaja: Marianna Niukkanen. Objektinumero: AKDG2381_2

Referenssimme

Olemme koonneet näille sivuille tiedot kaikista vuosina 2015-2018 tekemistämme tilaustutkimuksista. Vuosien 2011-2017 tutkimusten raportit ovat ladattavissa Kulttuuriympäristön palveluikkunan kautta Arkeologisten hankkeiden rekisteristä ja/tai Kulttuuriympäristön raporttitietokannasta. Tätä uudemmat löytyvät Museoviraston asiat -palvelusta sitä mukaa, kun ne on ehditty viedä järjestelmään.