Loytojen Mittausta Kaivauksilla. Kuvaaja: Marianna Niukkanen. Objektinumero: AKDG2381_2

Referenssimme

Olemme koonneet näille sivuille listaukset vuosina 2019-2023 tekemistämme tilaustutkimuksista.

Vuotta 2018 vanhemmat arkeologiset tutkimusraportit ovat ladattavissa Kulttuuriympäristön palveluikkunan kautta Kulttuuriympäristön tutkimusraportit -tietokannasta. Tätä uudemmat löytyvät Museoviraston asiat -palvelusta sitä mukaa, kun ne on ehditty viedä järjestelmään.