Museovirasto 062 Vaaka

Asiakaspalvelu

Museoviraston kuvakokoelmat, arkeologiset kokoelmat ja arkisto muuttavat Kokoelma- ja konservointikeskukseen Vantaalle. Helsingin Sturenkadun toimipisteen tutkijasali ja -huoneet sulkeutuvat 30.6.2023.

Arkeologisten kokoelmien tutkijapalvelu päättyy 30.6.2023. Aineistot on tilattava käyttölupahakemuslomakkeella viimeistään 31.5.2023.

Arkeologisten kokoelmien alkuperäisaineistoja ei lainata vuosina 2024 ja 2025. Lainapyyntöjä otetaan vastaan 30.6.2023 asti.

Arkeologiset tutkimuslöydöt toimitetaan edelleen arkeologisiin kokoelmiin (Sturenkatu 2a).

Kokoelmia koskeva tietopalvelu jatkuu muuton mahdollistamissa rajoissa.

Museoviraston kuvakokoelmien, arkeologisten kokoelmien ja arkiston asiakaspalvelun on tarkoitus avautua alkuvuodesta 2026 uusissa asiakaspalvelutiloissa Museoviraston Kokoelma- ja konservointikeskuksessa.

Arkeologisista esinekokoelmista sekä niiden käyttöön liittyvästä asiakaspalvelusta vastaa Kirjasto, arkisto ja arkeologiset kokoelmat -yksikkö. Se päättää näyttelylainoista sekä kokoelmien käyttöön liittyvistä luvista ja huolehtii myös irtainten muinaisesineiden vastaanotosta ja lunastamisesta.

Kokoelmia käytetään pääasiassa tutkimukseen ja näyttelytoimintaan sekä taustatietona arvioitaessa kiinteiden muinaisjäännösten suojeluun liittyviä kysymyksiä. Osa kokoelmien keskeisistä löydöistä on esillä Kansallismuseon näyttelyissä, ja esineitä lainataan myös muille museoille. Arkeologiset kokoelmat kuuluvat kansallisomaisuuteemme ja siksi niitä esitellään mahdollisuuksien mukaan myös muuten kuin varsinaisissa näyttelyissä.

Arkeologisten kokoelmien löytöluetteloihin voit tutustua Kulttuuriympäristön palveluikkunassa: Muinaiskalupäiväkirja - arkeologiset kokoelmat.

HUOM! Arkeologisten kokoelmien asiakaspalvelussa on tällä hetkellä ruuhkaa. Varauduthan siihen, että tutkijanhuoneita ei välttämättä ole vapaana juuri haluamanasi ajankohtana. Tutkijahuoneet varataan tilausjärjestyksessä.

ark.kokoelmat@museovirasto.fi

Tutkimuslupahakemukset ja näyttelylainapyynnöt:
kirjaamo@museovirasto.fi