Koeojia Kaivetaan Kaivinkoneella. Kuvaaja: Petro Pesonen. Objektinumero: AKDG4873_5

Valvonnat

Rakennustyömailla ja esimerkiksi maakaapelien asentamiseen liittyen saatetaan edellyttää kaivutöiden arkeologista valvontaa työskenneltäessä muinaisjäännöskohteessa tai sellaisen läheisyydessä esimerkiksi katualueella. Jos valvonnan yhteydessä havaitaan arkeologisia rakenteita tai kulttuurikerroksia, koneellinen kaivaminen voidaan keskeyttää. Mikäli jäännöksiä ei ole mahdollista säilyttää, ne tutkitaan ja dokumentoidaan. Sen jälkeen kaivutyö voi jatkua. Valvonnasta laaditaan tutkimusraportti.

Palvelumme:

  • arkeologiset valvonnat