Suomen Muinaismuistoyhdistyksen aineistoja arkistossa (kuva rajattu), Soile Tirilä / Museovirasto.

Muut aineistot

Arkistoaineistoja on edelleen jonkin verran myös muissa toimipisteissä kuin Sturenkadulla. Aineistojen keskittämistä päätearkistoon jatketaan lukuun ottamatta museoiden asiakirjakokoelmia, joita säilytetään ja hallinnoidaan pääasiassa Kansallismuseossa. Esimerkiksi Suomen merimuseon asiakirjakokoelmiin on otettu vanhoja merikarttoja, laivapiirustuksia ja merimiesten muistelmia. Asiakirjakokoelmat eivät muodosta varsinaista arkistoa, vaan ne ovat museoiden kokoelmapolitiikkaan liittyvän keräilytyön tuloksena kertyneitä aineistoja. Museoissa on kuitenkin jonkin verran myös arkistoaineistoiksi luokiteltavia kokonaisuuksia, pääasiassa yksityisarkistoaineistoja. Asiakirjakokoelman ja arkiston erona on se, että arkisto muodostuu aina arkistonmuodostajan tehtävien hoitamisen tuloksena, ei asiakirjoja keräillen. Asiakirjakokoelmien hallinta ja niihin liittyvä tietopalvelu on Kansallismuseon vastuulla.

Museoviraston arkistossa säilytetään toistaiseksi myös muutamia yksityisarkistoja ja yksittäisiä asiakirjakokoelmia, vaikka pääsääntöisesti arkisto keskittyy organisaation virkatehtävien yhteydessä muodostuneen aineiston hallinnointiin.

Museoviraston arkistossa säilytetään Suomen Muinaismuistoyhdistyksen (SMY) arkistoa. SMY:n arkiston Taidehistoriallisten retkikuntien muistiinpanot sekä osia H. A. Reinholmin samoin kuin C. A. Gottlundin yksityisarkistosta on mikrofilmattu eivätkä niiden originaalit ole asiakaspalvelun piirissä. Mikrofilmiaineistot ovat Museoviraston Kuvakokoelmissa.

Hakemistoja verkossa:

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen arkistoluettelot