Inventointia. Kuvaaja: Vesa Laulumaa. Objektinumero: AKDG2381_38

Inventoinnit

Arkeologinen inventointi on järjestelmällinen maastoselvitys, johon sisältyy ennestään tunnettujen muinaisjäännösten tarkastamista ja uusien kohteiden etsimistä. Inventointeja tehdään pääasiassa maankäyttöhankkeisiin kuten kaavoitukseen sekä liikenneväylien ja energiaverkkojen rakentamiseen liittyen. Inventointi on hyvä teettää heti hankkeen suunnittelun alkuvaiheessa. Tavoitteena on selvitysalueella sijaitsevien muinaisjäännösten löytäminen, määrittely ja rajaaminen sekä alueen maankäyttöhistorian yleispiirteinen hahmottaminen.

Inventoinnin esitöissä perehdytään inventoitavaan alueeseen tutustumalla mm. arkistoaineistoihin, rekistereihin, ilmalaserkeilausaineistoihin (LiDAR), maasto- ja maaperäkarttoihin sekä historiallisiin karttoihin. Siten maastotyöt voidaan kohdentaa niille alueille, joissa muinaisjäännösten löytyminen on todennäköisintä. Potentiaalisiksi arvioiduilla alueilla havainnoidaan maastoa ja tehdään esimerkiksi pintapoimintaa, kairausta ja koekuoppia. Muinaisjäännösten sijainti mitataan GPS-laitteella ja kohteet dokumentoidaan valokuvin ja muistiinpanoin. Inventoinnista laaditaan raportti, jossa kaikkien havaittujen kohteiden rajauksesta ja suojelukriteereistä esitetään perusteltu arvio.

Palvelumme:

  • arkeologiset inventoinnit
  • arkisto- ja esiselvitykset
  • kartoitukset
  • vedenalaisinventoinnit ja -kartoitukset (alihankintana)

Kajaanin linna

Kuvaaja Vesa Laulumaa 2016, Arkeologiset kenttäpalvelut

Katso video