Rakennushistorian kokoelma

Rakennushistorian kokoelma jakautuu kahteen osaan: rakennushistorian kuvakokoelmaan ja kulttuuriympäristön piirustuskokoelman rariteetteihin.

Rakennushistorian kuvakokoelman tallennuksen painopisteinä ovat olleet rakennetun kulttuuriympäristön ja sen muutoksen inventointi ja dokumentointi. Rakennushistorian kuvakokoelman muodostaminen on päättynyt Museoviraston organisaatiouudistuksen myötä 1.5.2011.

Kulttuuriympäristön piirustuskokoelman rariteetteihin kuuluvat oman toiminnan tuloksena syntyneet tai lahjoituksina saadut vanhat, valtakunnallisesti merkittävät rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyvät alkuperäiset rakennus- ja mittapiirustukset.

Finna

Flickr

Facebook