Turun terrori-iskun vuosipäivän dokumentointi 18.8.2018. Kansallismielisten liittouman järjestämä mielenosoitus. Muistopuhetta pitämässä Mauri Peltokangas. Etualalla Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen jäseniä. Kuva: Hannu Häkkinen / Museovirasto. Objektinumero: HK8124:207
Turun terrori-iskun vuosipäivän dokumentointi 18.8.2018. Kansallismielisten liittouman järjestämä mielenosoitus. Muistopuhetta pitämässä Mauri Peltokangas. Etualalla Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen jäseniä. Kuva: Hannu Häkkinen / Museovirasto (HK8124:207)

Nykyaikaa tallentamassa

Museot dokumentoivat tämän päivän ilmiöitä ja tapahtumia.

Museoviraston Kuvakokoelmat ja Suomen kansallismuseo dokumentoivat nykyajan ilmiöitä ja tapahtumia. Nykydokumentointia tehdään muun muassa haastattelemalla, keräämällä aineistoja, valo- ja videokuvaamalla. Tavoitteena on, että museoiden kokoelmien ja arkistojen avulla voidaan tutkia, ymmärtää ja kertoa sekä historiasta että tämän päivän ilmiöistä ja tapahtumista. Dokumentointia tehdään yhdessä muiden museoiden ja arkistojen sekä aktiivisten vapaaehtoisten kanssa. Kaikilla tulee olla mahdollisuus osallistua kulttuuriperinnön arvonmäärittelyyn. Tämä vaatii kulttuuriperintösektorilta avointa vuoropuhelua siitä mikä ajassamme on sellaista, minkä dokumentointi ja säilyttäminen on tärkeää.

Museovirasto on dokumentoinut yhteiskunnallisia poikkeusoloja sekä erilaisia ilmiöitä ja tapahtumia vuosikymmenien ajan. Esimerkiksi toisen maailmansodan vuosia ja 1990-luvun lamaa dokumentoitiin valokuvaamalla, ja vuoden 1918 sodan loppuvaiheessa Suomen kansallismuseolle kerättiin usean sadan esineen kokonaisuus Helsingistä.

Museoiden nykydokumentointi täydentää muiden toimijoiden, esimerkiksi sanoma- ja aikakauslehtien kautta tallentuvaa kuvaa ajastamme, sen ilmiöistä ja tapahtumista. Aikamme on kuvien ja videoiden kyllästämää, mutta mikä kaikki tästä tallentuu pysyvästi tuleville sukupolville? Keskeinen kysymys museoiden kokoelmien ja arkistojen äärellä on historiallisten lähteiden edustavuus ja kattavuus. Miten kattavasti ne kertovat meidän moninaisesta ja monitahoisesta historiastamme? Kokonaiskuvan tallentamiseksi erityisesti erilaisten vähemmistöjen sekä vasta- ja alakulttuurien näkökulmat otetaan huomioon entistä vahvemmin.

Museoiden omassa dokumentoinnissa pyritään tekemään näkyväksi yhteiskunnallisia ja sosiaalisia ilmiöitä ja tapahtumia, joiden kautta kuva tästä ajasta rakentuu. Keskeistä on kohdistaa valokeila sellaisiin ilmiöihin ja tapahtumiin, jotka muuten ovat vaarassa jäädä näkymättömiksi ja tallentaa ne osaksi yhteistä historiaamme. Samalla museot osallistuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun myös oman aikamme arvoista ja asenteista.

Museoiden ja arkistojen nykydokumentointiin liittyviä aineistoja on katsottavissa FINNA-verkkopalvelussa www.finna.fi.

Teksti: Hannu Häkkinen

Kamera 9/2020

Turkki ulos Rojavasta -mielenosoituksen dokumentointi Helsingissä 19.10.2019 (rajattu yksityiskohta). Poliisi käytti etälamautinta Turkin sotatoimia kurdien itsehallintoalueella vastustavassa mielenosoituksessa. Kuva: Hannu Häkkinen / Museovirasto

Turkki ulos Rojavasta -mielenosoituksen dokumentointi Helsingissä 19.10.2019 (rajattu yksityiskohta). Poliisi käytti etälamautinta Turkin sotatoimia kurdien itsehallintoalueella vastustavassa mielenosoituksessa. Kuva: Hannu Häkkinen / Museovirasto (HK8189:29)