Kuvapalvelujen hinnasto

Kuvan kokonaishinta muodostuu tallenteen hinnasta ja käyttömaksusta. Yksityishenkilöille kokonaishinta on vähintään 20 euroa/kuva ja muille asiakkaille vähintään 43 euroa/kuva. Alle 30 euron tilauksiin tulee pienlaskutuslisä 10 euroa. Hinnat sisältävät alv 24 %.

Kuvapalvelujen verottomat hinnat löytyvät seuraavasta linkistä: Kuvapalvelujen hinnasto.

Kuva-aineistojen jatkokäyttöä varten arkistotiedostoja on suositeltavaa kuvankäsitellä julkaisua ja/tai näyttelykäyttöä varten.

Hinta € (sisältää alv 24 %)
Digitaalinen kuva
Digitaalinen kuvatallenne 300 ppi / RGB, TIFF
A3 kokoon asti
18,00
A2
30,00
Suuremmat kuvakoot (tuntiveloitus, minimi 78 €) 78,00
Olemassa olevan tiedoston mukaan ostettaessa www.kuvakokoelmat.fi:stä
15,00
Kaitafilmien ja vastaavan liikkuvan kuvan digitointikustannuksista sovitaan tapauskohtaisesti.
KÄYTTÖMAKSUT
Käyttömaksu on kuvakohtainen. Käyttömaksu veloitetaan aina kuvatilauksen yhteydessä.
www.finna.fi palveluun avattujen näyttökuvien käyttö on ilmaista kuvissa olevien lisenssiehtojen mukaisesti.
Yksityishenkilöt
5,00
Yksityishenkilökäyttö sisältää kuvakopion pitämisen omassa valokuva-albumissa tai vastaavassa, omassa käytössä olevan tilan seinällä, opinnäytteessä ja omakustanteessa. Lisäksi yksityishenkilökäyttö sisältää kuvan esittämisen yksityishenkilön ylläpitämällä verkkosivulla sekä omilla sosiaalisen median sivustoilla pienennettynä max kokoon 72 ppi, 1920 x 1080. Kuvan tilaajan, maksajan ja käyttäjän on oltava yksityishenkilö.
Muut toimijat
Kertakäyttö
25,00
Monimediakäyttö (multikäyttö)
50,00
Monimediakäyttö tarkoittaa saman kuvan käyttöä saman tuotteen eri versioissa ja muuttamattomissa uusintapainoksissa tilauksessa määriteltyyn tarkoitukseen. Verkkosivulla kuvat on esitettävä pienennettynä max kokoon 72 ppi, 1920 x 1080. Näyttelyiden osalta monimediakäyttö mahdollistaa kuvan käytön painettuna ja sähköisenä näyttelyn eri versioissa sekä siihen kiinteästi liittyvässä näyttelyluettelossa.
Kaitafilmi ja muu liikkuva kuva
Alkava minuutti/tallenne
170,00
Sopimusasiakkaat
Suurasiakkaiden kanssa voidaan sopia hinnoittelu ja laskutus erikseen.
Kuvan käyttö mainos- ja markkinointitarkoitukseen

Käyttömaksu määritellään tapauskohtaisesti. Kuvan käyttömaksu esimerkiksi lehtimainoksessa on alkaen
200,00
Piirustukset ja kartat (Museoviraston arkisto)
Digitoimattomat piirustukset/kartat, aineiston käsittelymaksu tuntityönä
65,00
Minimiveloitus 0,5 tuntia
Digitoitujen piirustusten osalta noudatetaan kuvapalvelujen tallennemaksuja.
Piirustusten/karttojen kuljetus- ja digitointikustannukset ulkopuolisilla palveluntoimittajilla määräytyvät toimittajien hinnastojen mukaisesti.
Esinekuvat
Museoviraston kuvat normihinnaston mukaan
Kuvausluvalla itse otettujen esinekuvien käyttö opinnäytteessä ja arkeologisten kokoelmien esineistä otettujen kuvien osalta myös tieteellisissä julkaisuissa on maksutonta.
MUUT KUVAPALVELUT

Mustesuihkutuloste valokuvapaperille (mv/väri)
A4-koko
18,00
A3-koko
20,00
A2-koko
25,00
Tulosteiden hintaan lisätään käyttömaksut yllä olevan hinnaston mukaisesti.
Kuvatiedostojen tallennus
Lähetetyn linkin kautta lataaminen itse on maksutonta.

CD-ROM / DVD / Muistitikku
13,00
Laajat kuvahaut ja tietopalvelu
Tuntiveloitus 78,00
Minimiveloitus 0,5 tuntia 39,00
Kuvausmaksu
Kuvausmaksu veloitetaan, kun Museoviraston esinekokoelmia kuvataan asiakkaan tilauksesta ja asiakkaan tarpeet huomioiden.
Toimitusajat 1-15 kuvan tilauksilla korkeintaan 8 työpäivää, 16-30 kuvan tilauksilla korkeintaan 14 työpäivää ja laajemmilla tilauksilla sopimuksen mukaan.
Kuvakokoelmien valokuvaajien kuvaustyö, tuntiveloitus
78,00
Minimiveloitus 0,5 tuntia
39,00
Pienlaskutuslisä 10,00 euroa (sis. alv), jos laskun summa alle 30,00 euroa.
Ostettaessa www.kuvakokoelmat.fi:n kautta ei pienlaskustulisää käytetä.
Pakkauskulut todellisten kulujen mukaisesti, vähintään 3,00 euroa.

TOIMITUSEHDOT

Käyttöoikeus

Asiakkaalla on kuvaan kertakäyttö/monimediakäyttöoikeus kuvatilauksessa määriteltyyn tarkoitukseen. Oikeutta ei saa myydä eikä siirtää. Asiakas vastaa kuvan julkaisuun liittyvien lupien ja suostumusten hankkimisesta sekä yksityisyyden suojan kunnioittamisesta kuvia käytettäessä. Esimerkiksi henkilökuvien käyttö markkinoinnissa ja/tai mainonnassa on kielletty ilman kuvassa olevan henkilön suostumista. Mahdollisista kuvan muutoksista ja muokkauksista on hyvän tavan mukaisesti mainittava kuvan käytön yhteydessä.Museoviraston ja valokuvaajan/tekijän nimi on aina mainittava kuvan yhteydessä, ellei toisin sovita. Asiakkaan on toimitettava veloituksetta Museovirastolle julkaisu, jossa kuvaa on käytetty.

Kuvakopioiden tallentaminen
Sopimuksen mukaisen käytön jälkeen digitaaliset kuvatiedostot on hävitettävä.

Alennukset

Paljousalennus samaan kohteeseen käytetyistä ja samassa tilauksessa olevien kuvien käyttömaksuista.

10-20 kuvaa, alennus - 5 %
21-40 kuvaa, alennus - 8 %
yli 40 kuvaa, alennus - 10 %

Alennuksia ei myönnetä tilattaessa www.kuvakokoelmat.fi:n kautta.