Digitointia Journalistinen kuva-arkisto JOKAn tiloissa (kuva rajattu), Ilari Järvinen / JOKA / Museovirasto

JOKA – Mikä on JOKA?

Journalistinen kuva-arkisto JOKA perustettiin Museoviraston Kuvakokoelmien osaksi 1.1.2014. JOKA tuo menneisyyden uutis-, viihde-, kulttuuri- ja urheilukuvat kaikkien katsottaviksi. Kuva-arkisto turvaa merkittävien lehtikuvaajien ja sanoma- ja aikakauslehtien kuvakokoelmien säilymisen yhdessä muiden museoiden ja arkistojen kanssa ja vahvistaa kuvajournalismin asemaa osana kulttuuriperintöä.

Vaikka museoiden ja arkistojen kokoelmissa onkin mittavia lehtikuva-aineistoja, paljon kulttuurihistoriallisesti merkittäviä lehtikuvakokoelmia on hajallaan ja suuren yleisön saavuttamattomissa, olosuhteissa, jotka vaarantavat niiden pysyvän säilymisen. JOKA ottaa vastaan, tallentaa, säilyttää, digitoi ja julkaisee keskeisiä lehtikuvakokoelmia.

JOKAn kokoelmissa on jo yli 13 miljoonaa kuvaa, mm. Kalevan ja Maaseudun Tulevaisuuden lähes koko 1900-luvun kattavat valokuvakokoelmat sekä uutiskuvatoimisto Pressfoton aineisto vuosilta 1974−1996. Sanomalehti Uuden Suomen historiallinen valokuvakokoelma siirtyi Suomen valokuvataiteen museosta JOKAn haltuun vuonna 2016.

JOKAn kuvaajakokoelmiin sisältyvät mm. UA Saarisen ja Helge Heinosen lehtikuvakokoelmat, muotikuvaaja Kari Pulkkisen valokuvakokoelma ja kotkalaisen Lauri Sorvojan yli 30-vuotisen uran aikana syntyneet uutiskuvat.

JOKAn tavoitteena on kerätä ja ylläpitää tietoja Suomen lehtikuvakokoelmista olivatpa ne sitten lehtitaloissa, museoissa, arkistoissa tai lehtikuvaajien hallussa. Aineistokartoitusten pohjalta JOKA suunnittelee valtakunnallista kokoelmapolitiikkaa lehtikuville yhteistyössä museoiden valtakunnallisen tallennustyönjaon (TAKO) sekä lehtitalojen kanssa. JOKA kehittää myös suurten kuvakokoelmien luettelointia ja haettavuutta museoiden tallennusjärjestelmissä mm. Museo2015-hankkeessa.

JOKAn perustamisesta vastasivat Museovirasto ja Suomen valokuvataiteen museo. Hankevaiheen (vuodet 2010−2013) rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. JOKA-hanke kuului hallitusohjelmaan vuosina 2011−2015.

Finna

Flickr

Facebook