Arkeologinen Kaivaus. Kuvaaja: Katja Vuoristo. Objektinumero: AKDG2381_35

Kaivaukset

Kaivauksissa arkeologinen kohde tai sen osa tutkitaan ja dokumentoidaan järjestelmällisesti arkeologisin menetelmin. Kaivaukset liittyvät useimmiten johonkin maankäyttö- tai rakennushankkeeseen, jonka toteuttaminen edellyttää, että hankealueella oleva muinaisjäännös tutkitaan ennen muuttuvaa maankäyttöä.

Maakerrokset tutkitaan systemaattisesti lapioin ja kaivauslastoin sekä tapauskohtaisesti kaivinkonetta apuna käyttäen. Ihmistoimintaan liittyvät esineet, luut jne. otetaan talteen. Pienimpien löytöjen talteen saamiseksi maa-aines voidaan seuloa. Lisäksi otetaan erilaisia näytteitä luu- ja kasvinjäänneanalyysejä sekä luonnontieteellisiä ajoituksia varten. Tutkimusalueella sijaitsevien kulttuurikerrosten, rakenteiden ja löytöjen dokumentoiminen on keskeinen osa arkeologisia kaivauksia. Tarkkojen muistiinpanojen ohella tärkeimpiä menetelmiä ovat valokuvaus, mittausdokumentointi ja 3D-mallintaminen.

Kun arkeologinen kohde on riittävästi tutkittu ja dokumentoitu, voi rakentaminen alkaa sen paikalla. Kenttätyövaiheen jälkeen tehdään kaivausten jälkityöt, jotka käsittävät kentällä tuotetun dokumentointiaineiston ja talletettujen löytöjen käsittelyn, näytteiden analysoinnin, esineiden konservoinnin ja tutkimusraportin laatimisen.

Palvelumme:

  • arkeologiset kaivaukset