Koekaivausryhmä

Sivun sisällysluettelo
Uteliaat lehmät. Kuvaaja: Simo Vanhatalo. Objektinumero: AKDG2381_42
Arkeologilla on uteliasta yleisöä koekaivauksella Hattulassa vuonna 2013 (kuva Simo Vanhatalo)

Koekaivausryhmä

Museoviraston koekaivausryhmä tekee muinaisjäännösalueilla arkeologisia tutkimuksia, jotka ovat tarpeen yksityisten maanomistajien pienten rakennus- ja työhankkeiden toteuttamiseksi. Valtio vastaa tällöin tutkimuskustannuksista. Toimeksiannot tutkimuksiin tulevat alueellisilta vastuumuseoilta ja Museoviraston Kulttuuriympäristöpalvelut-osastolta.

Koekaivaukset voivat liittyä esimerkiksi omakotitalon, piharakennuksen tai vapaa-ajan asunnon rakentamiseen tai muuhun toimintaan, jossa joudutaan kajoamaan maaperään. Koekaivausten avulla pyritään ensi sijassa löytämään rakentamiselle sopiva paikka kohdasta, jolla ei sijaitse muinaisjäännöstä. Jos muinaisjäännösalueelle rakentamista ei voida välttää, tulee hankkeen toteuttajan hakea Museovirastolta kajoamislupa, ja koekaivausryhmä tekee paikalla tarvittavat arkeologiset tutkimukset.

Koekaivausryhmä tekee voimavarojensa puitteissa myös mm. metallinetsinharrastajien esinelöytöpaikkojen pienimuotoisia kaivaustutkimuksia.

Omenapuiden alla. Kuvaaja: Jan-Erik Nyman. Objektinumero: AKDG4726_26
Historiallisen kylätontin kaivauksilla Tampereella vuonna 2016 (kuva Jan-Erik Nyman)

Toimeksiannot kenttätöihin tulevat arkeologisen kulttuuriperinnön suojelusta vastaavien viranomaisten kautta. Tutkimukset pyritään suorittamaan puolen vuoden - vuoden sisällä toimeksiannon saapumisesta. Mikäli tutkittavana on laaja ja runsaslöytöinen alue, voidaan kenttätyöt joutua jakamaan kahdelle kenttätyökaudelle, jotta eri maanomistajia pystyttäisiin palvelemaan tasapuolisesti.

Koekaivausryhmän kenttätöiden tutkimusraportit ovat saatavilla Kulttuuriympäristön palveluikkunan kautta kyppi.fi.

Ajankohtaista