Koekaivausryhmä

Sivun sisällysluettelo
Uteliaat lehmät. Kuvaaja: Simo Vanhatalo. Objektinumero: AKDG2381_42
Arkeologilla on uteliasta yleisöä koekaivauksella Hattulassa vuonna 2013 (kuva Simo Vanhatalo)

Koekaivausryhmä

Museoviraston koekaivausryhmä tekee muinaisjäännösalueilla arkeologisia tutkimuksia, jotka ovat tarpeen yksityisten maanomistajien pienten rakennus- ja työhankkeiden toteuttamiseksi. Valtio vastaa tällöin tutkimuskustannuksista.

Rakennushankkeiden lisäksi koekaivausryhmä tekee kenttätöitä mm. uusien lämpöjärjestelmien rakentamiseen, viemäröintitöihin, metsänhoitoon ja pihanrakennustöihin liittyen. Toisinaan myös muinaisjäännöksen rajoja joudutaan tarkastamaan esimerkiksi kiinteistön myynnin vuoksi. 

Koekaivausten avulla pyritään ensi sijassa löytämään rakentamiselle sopiva alue kohdasta, jolla ei sijaitse muinaisjäännöstä. Jos muinaisjäännösalueelle rakentamista ei voida välttää, koekaivausryhmä tekee paikalla tarvittavat arkeologiset tutkimukset.

Omenapuiden alla. Kuvaaja: Jan-Erik Nyman. Objektinumero: AKDG4726_26
Omenapuiden alla
Historiallisen kylätontin kaivauksilla Tampereella vuonna 2016 (kuva Jan-Erik Nyman)

Toimeksiannot kenttätöihin tulevat arkeologisen kulttuuriperinnön suojelusta vastaavien viranomaisten kautta. Tutkimukset pyritään suorittamaan puolen vuoden sisällä toimeksiannon saapumisesta. Pienten yksityisten työhankkeiden toteuttajat voivat tiedustella toiminnasta osoitteesta koekaivausryhma@museovirasto.fi.

Koekaivausryhmän kenttätöiden tutkimusraportit ovat saatavilla Kulttuuriympäristön palveluikkunan kautta kyppi.fi.

Ajankohtaista