Alikartanon (Frugård) päärakennuksen julkisivun värityssuunnitelma 1972 (kuva rajattu), Panu Kaila / Museoviraston arkisto (KYP505030168)

Rakennetun ympäristön aineistot

Rakennettuun ympäristöön liittyvää arkistomateriaalia on paljon hallinnollisen aineiston, tutkimusraporttien ja piirustusten joukossa. Arkistossa on esimerkiksi rakennuksia ja rakennettua kulttuuriympäristöä koskevia inventointeja ja rakennushistoriaselvityksiä. Julkaisumuodossa olevat rakennushistorialliset selvitykset löytyvät Museoviraston kirjastosta. Museoviraston arkistossa on myös muiden toimijoiden tuottamia tutkimusraportteja. Rakennettuun ympäristöön, arkeologiaan ja kansatieteeseen liittyvät tutkimusraportit on luetteloitu Kulttuuriympäristön tutkimusraportit -tietokantaan omiin osioihinsa. Valtaosa rakennetun ympäristön tutkimusraporteista on digitoitu ja suurin osa niistä on katseltavissa palveluikkunan kautta.

Museoviraston arkistoon kuuluu paljon karttoja ja piirustuksia. Pääasiassa nämä aineistot liittyvät arkeologiaan ja rakennettuun ympäristöön. Rakennettuun ympäristöön liittyvien piirustuksien rungon muodostavat viraston omien piirtäjien mittaus- ja dokumentointipiirustukset. Arkistossa on paljon piirustuksia esimerkiksi kirkoista ja maaseuturakennuksista kuten kartanoista. Piirustukset on aiemmin luetteloitu Rakennetun ympäristön piirustusluetteloon ja Muskettiin, jossa on metatietojen lisäksi digitoituja piirustuksia. Piirustusluetteloa voi selailla palveluikkunassa ja Muskettia tutkijasalissa.

Ikänsä tai tekijänsä vuoksi rariteettipiirustuksiksi luokitellut aineistot siirrettiin vuoden 2011 organisaatiouudistuksessa Museoviraston Kuvakokoelmien vastuulle. Tämän lisäksi joitakin piirustusaineistoja on siirretty esimerkiksi Kansallisarkistoon ja Arkkitehtuurimuseoon.

Hakemistoja verkossa:

Kulttuuriympäristön tutkimusraportit

Rakennetun ympäristön piirustusluettelo

Muut hakemistot