Ote kansatieteellisestä keräelmästä

Kansatieteen aineistot

Kansatieteen muistitietoaineistoihin ja käsikirjoituksiin voi tutustua joko kansatieteen tutkijapaikoilla tai tutkijasalissa. Aineistotilaukset ja käyttölupahakemukset tulee tehdä viimeistään kaksi viikkoa ennen suunniteltua vierailuajankohtaa. Kansatieteen aineistot ovat pääosin käyttöluvan alaisia tietosuojasyistä. Asiakirjojen mahdollisesta kopioinnista tai kuvaamisesta on sovittava erikseen henkilökunnan kanssa. Aineistojen käytössä on otettava huomioon julkisuuslain, tekijänoikeus- ja tietosuojalain sekä EU:n tietosuoja-asetuksen säädökset. 

Kyselyaineistot

Kansatieteellisen aineiston perusosan muodostaa organisaatiomme tuottama ja keräämä muistitietoaineisto eri puolilta Suomea. Painopisteenä on ollut aineellinen kansankulttuuri erityisesti maaseudulta, myöhemmin on siirrytty dokumentoimaan lähimenneisyyden ja nykyajan ilmiöitä.

Kansatieteellisten kyselyiden vastausaineistoa on arkistossa pääosin vuodesta 1956 alkaen. Kyselyvastaukset on järjestetty aihepiireittäin ja niiden sisällä paikkakunnittain.

Kyselyiden aihepiirit

Seurasaari-lehdessä (1957-1974) ja Museoviraston kyselylehdessä (1975-1996) julkaistujen kyselyiden aihepiireihin voi tutustua tämän luettelon avulla. Uudemmat kyselyt ovat usein liittyneet Kansallismuseon näyttelyihin. Uudempia kyselyitä on tehty mm. seuraavista aiheista:

 • Kuinka pukeudun
 • Mikä liikuntapaikka on sinulle tärkein? (2012)
 • Seurasaari muistoissani (2011)
 • Nukkekotikysely (2010-2012)
 • Ikonit, ihmiset ja sota (2010)
 • Leikit ja leikkikalut (kysely erikseen lapsille ja aikuisille) (2003)
 • Koulun joulujuhla (2003)

Hakemistoja verkossa:

Kansatieteelliset kyselyt (1956-1996)

Yksittäisiä vanhempia kyselyitä on luetteloitu Kulttuuriympäristön tutkimusraportit -tietokantaan

Käsikirjoitukset ja muu aineisto

Kansatieteelliset käsikirjoitukset sisältävät esimerkiksi kenttätyöaineistoja, ylioppilasosakuntien keräelmiä, kansatieteellisiä opinnäytetöitä, vuosina 1900–1945 laadittujen kyselyiden vastauksia, suomalais-ugrilaisia kansoja koskevaa aineistoa ja työväenkulttuuriin liittyvää kenttätyöaineistoa.

Kansatieteellisen käsikirjoitusaineistosta on tehty julkaisumuotoinen luettelo vuonna 1959 ja se sisältää tiedot ennen vuotta 1957 saapuneista käsikirjoituksista. Tämän jälkeen saapuneet aineistot on ryhmitelty seuraavasti:

 • Kotiseuturetket, virkamatkat ja muistelmat
 • Maakuntien ja koko Suomen keräelmät
 • Opinnäytetyöt
 • Saamelaisten, itämerensuomalaisten ja muiden suomalais-ugrilaisten kansojen keräelmät  

Käsikirjoitusaineistojen metatietoja voi selailla Kulttuuriympäristön tutkimusraportit -tietokannassa kansatieteen osiossa palveluikkunan kautta. Luettelointitietojen päivitys on kesken, joten tiedoissa voi olla joitakin puutteita.

Hakemistoja verkossa:

Kulttuuriympäristön tutkimusraportit

Opinnäytetyöt