Kirjaston avokokoelma sarja-aineistoa (kuva rajattu) . Kuvaaja: Soile Tirilä. Objektinumero: V4:64

Kokoelmat

Kirjastokokoelmien aihealueet, luokitus ja erikoiskokoelmat.

  • arkeologia, erityisesti Pohjois-Euroopan arkeologia
  • historia, erityisesti kulttuurihistoria ja Suomen paikallishistoria
  • kansatiede, erityisesti aineellinen perintö
  • museologia, museoiden näyttelyluettelot
  • taidehistoria, taideteollisuus, esinehistoria ja numismatiikka
  • rakennushistoria ja rakennussuojelu
  • konservointi ja restaurointi
  • merihistoria ja meriarkeologia

Kirjaston kokoelmissa on noin 190 000 nidettä eli noin neljä hyllykilometriä pääkokoelmassa ja noin yksi hyllykilometri Kansallismuseolla. Jatkuvasti tulevia aikakauslehtiä ja sarjoja on noin 900. Niistä suuri osa on saatu Suomen Muinaismuistoyhdistyksen kansainvälisenä julkaisuvaihtona. Kirjaston kokoelmapolitiikka määrittelee kokoelmaprofiilin ja linjaa hankintoja. Tärkeimpiä kokoelmia on kuvailtu Doriaan kokoelmakarttahankkeen verkkosivuille v. 2008-2009.

Kirjaston kokoelmakartta Doriassa

Museoviraston kirjaston kokoelmapolitiikka