Arkisto Kansatiede Paulaharju

Etnologiskt material

Det etnologiska muntliga traditionsmaterialet och manuskript kan du när du har fått användningstillstånd till materialet bekanta dig med på de etnologiska kundplatserna. Besöken ska bokas två veckor i förväg. Det etnologiska materialet är i huvudsak föremål för användningstillstånd på grund av datasekretesskäl.

Om eventuell kopiering och fotografering av dokumenten ska avtalas separat med personalen. I användningen av materialet ska du observera bestämmelserna i offentlighetslagen, upphovsrättslagen och personuppgiftslagen.

Grunddelen av det etnologiska materialet utgörs av det muntliga materialet som vår organisation har producerat och samlat in från olika delar av Finland. Tyngdpunkten har legat på den materiella folkkulturen särskilt på landsbygden. Senare har man gått över till att dokumentera samtidens och moderna fenomen.

Svarsmaterialet för de etnologiska enkäterna finns i arkivet från och med 1956. Enkätsvaren har ordnats efter ämnesområde och inom ämnesområdena efter ort.

Enkäternas ämnesområden: enkäter under åren 1956-1996 (på finska) - Enkäter publicerade i tidningen Seurasaari (1957–1974) och Museiverkets enkättidning (1975–1996).

Etnologiska manuskript innehåller till exempel olika berättelser, fältarbetsmaterial, studentkårers insamlingar, etnologiska examensarbeten, svar på enkäter som skapades under åren 1900–1945, material beträffande finsk-ugriska folk och fältarbetsmaterial relaterat till arbetarkulturen.

Förteckningen över det etnologiska manuskriptmaterialet innehåller informationen om manuskript som inkommit före 1957. Material som inkommit efter 1957 har grupperats på följande sätt:

  • Hembygdsexpeditioner, tjänsteresor och memoarer
  • Landskapens och hela Finlands samlingar
  • Examensarbeten
  • Samlingar från samiska, Östersjöfinska och andra finsk-ugriska folkstammar