Museiverkets förvaringslokaler (beskuren bild), Soile Tirilä / Museiverket

Samlingar

I Museiverkets Bildsamlingar finns det största utbudet av kulturhistoriskt bildmaterial i Finland: fotografier, pressbilder, teckningar, akvareller, grafikblad och postkort. Principerna för utökning och hantering av samlingarna anges i samlingspolicyn. Bildsamlingarna tar bland annat emot donationer och lånar ut material enligt de i samlingspolicyn fastställda villkoren.

Donationer
Bildlån


Bekanta dig med samlingarna!

Index och förteckningar gör det lättare att få en uppfattning om samlingarna.


Finna

Flickr

Facebook