Digitalisering i lokalerna för Journalistiska bildarkivet JOKA (beskuren bild), Ilari Järvinen / JOKA / Museiverket

JOKA – Vad är JOKA?

Journalistiska bildarkivet JOKA grundades som en del av Museiverkets Bildsamlingar den 1 januari 2014. JOKA gör nyhets-, nöjes-, kultur- och idrottsbilder från gångna tider tillgängliga för allmänheten. Bildarkivet tryggar bevarandet av viktiga pressfotografers och tidningars samt tidskrifters bildsamlingar tillsammans med andra museer och arkiv och förstärker bildjournalismens ställning som en del av kulturarvet.

Även om det finns omfattande material med pressbilder i museers och arkivs samlingar är många kulturhistoriskt betydelsefulla samlingar av pressbilder utspridda och otillgängliga för den stora allmänheten i förhållanden som äventyrar deras bestående bevarande. JOKA tar emot, lagrar, förvarar, digitaliserar och publicerar viktiga samlingar av pressbilder.

JOKAs samlingar omfattar redan över tretton miljoner bilder, bland annat tidningarna Kalevas och Maaseudun tulevaisuus fotografisamlingar som täcker nästan hela 1900-talet samt nyhetsbildbyrån Pressfotos material från 1974−1996. Tidningen Uusi Suomis historiska fotografisamling överfördes från Finlands fotografiska museum till JOKA under 2016.

Fotografernas samlingar i JOKA omfattar bland annat UA Saarinens och Helge Heinonens samlingar av pressbilder, modefotografen Kari Pulkkinens fotografisamling och Kotkabon Lauri Sorvojas nyhetsbilder från hans över trettioåriga karriär.

JOKA har som mål att samla in och upprätthålla information om de finländska samlingarna av pressbilder, vare sig de finns vid tidningshus, på museer, i arkiv eller hos fotograferna. Utifrån materialkartläggningar planerar JOKA en nationell samlingspolicy för pressbilder i samarbete med museernas nationella arbetsfördelning för lagring (TAKO) och tidningshus. JOKA utvecklar även katalogiseringen av stora bildsamlingar och hur de kan sökas i museernas lagringssystem bland annat i projektet Museo2015.

Ansvariga för grundandet av JOKA var Museiverket och Finlands fotografiska museum. Projektskedet (2010−2013) finansierades av undervisnings- och kulturministeriet. Projektet JOKA ingick i regeringsprogrammet under 2011−2015.

Finna

Flickr

Facebook