Olof Palme och Urho Kekkonen diskuterar under en supé i samband med Europeiska säkerhets- och samarbetskonferensen (ESK) på Fiskartorpet i Helsingfors 31.7.1975 (beskuren bild), Pressfoto Zeeland / JOKA / Museiverket. Objektinumero: JOKAPF3AiV02B:14

Pressfoto Zeeland

Pressfoto var en av de två stora finländska nyhetsbildbyråerna som levererade inhemska och utländska bilder till tidningar i slutet av 1900-talet. PF:s kunder var bland annat tidningarna Aamulehti, Turun Sanomat och Uusi Suomi. PF fotograferade dagligen de viktigaste nyhetshändelserna för sina avtalskunder. Arkivet omfattar Pressfotos bilder från 1974−1996 och A4 Media Oy:s bilder från 1997−2002: tre miljoner bilder. En tredjedel av bilderna uppskattas vara egen produktion. Pressfotos idrottsrelaterade bilder (0,5 miljoner) finns i Finlands Idrottsmuseum.

Läs artikeln: