​Ansökan om användningstillstånd

Med den här blanketten ansöker du om att få undersöka arkeologiska föremålssamlingar, bild- eller arkivmaterial och publikationer vars användning är begränsad på grund av dataskyddsskäl eller dåligt skick.

Handläggningstiden för en ansökan om användningstillstånd är minst två veckor.