​Ansökningar om användningstillstånd

Med denna här blanketterna ansöker du om att få undersöka arkeologiska föremålssamlingar, bild- eller arkivmaterial och publikationer vars användning är begränsad på grund av dataskyddsskäl eller dåligt skick.