​Ansökningar om användningstillstånd - Museiverket ​Ansökningar om användningstillstånd

​Ansökningar om användningstillstånd

Med denna här blanketterna ansöker du om att få undersöka arkeologiska föremålssamlingar, bild- eller arkivmaterial och publikationer vars användning är begränsad på grund av dataskyddsskäl eller dåligt skick.

Obs. blanketterna finns just nu ur bruk. Vänligen kontakt arkisto@museovirasto.fi eller kuvakokoelmat@museovirasto.fi.

Ansökan om användningstillstånd, arkeologiska föremålssamlingar

Ansökan om användningstillstånd, arkiv

Ansökan om användningstillstånd, bildsamlingar