En grupp människor står längsmed en gång som leder till mandarinens (en högt uppsatt tjänsteman) ämbetsverk i Anfu i Kina 26.3.1914. Foto: Hannu Haahti / Finska Missionssällskapets bildsamling / Museiverkets Bildsamlingar. Objektinumero: VKKSLS1222
En grupp människor står längsmed en gång som leder till mandarinens (en högt uppsatt tjänsteman) ämbetsverk i Anfu i Kina 26.3.1914. Foto: Hannu Haahti / Finska Missionssällskapets bildsamling / Museiverkets Bildsamlingar (VKKSLS1222)

En översikt över Finska Missionssällskapets bildsamling

Museiverkets Bildsamlingar fick 2015 ta emot Finska Missionssällskapets bildsamling, med cirka 160 000 bilder från filmeran, som donation. Det centrala materialet i bildsamlingen är fotografier tagna i Owamboland i Namibia och Kina.

Finska Missionssällskapet grundades 1859. De första missionärerna vigdes 1868 och arbetet i Owamboland (i Tyska Sydvästafrika) inleddes 1870. Missionssällskapets nästa arbetsområde blev 1902 Kina. Senare utökades verksamheten till tiotals olika länder.

Missionärerna var idoga fotografer, även om det inte alltid var så lätt att få tag på fotograferingstillbehör. Av de första missionärerna var den mest betydande kameraanvändaren August Pettinen, som anlände till Owamboland 1886. Ännu på 1890-talet var fotografier sällsynta rariteter. Den mest produktiva fotografen var prosten Hannu Haahti, som i rollen som biträdande direktör för Missionssällskapet gjorde missionsresor till Owamboland 1911–1912 och till Kina 1913–1914. Enligt egen utsago tog han ”ögonblicksbilder”.

Hannu Haahti nedtecknade fotograferingsdatumet likt en dagbok i nedre kanten av negativen. Han hade en exceptionell förmåga att urskilja viktiga stunder. De fotografier som Haahti tog i Kina är också ovanliga för sin tid. Haahti fotograferade på gatan, mitt bland folkmassorna, vilket innebär att fotografierna inte är stelt uppstyltade, såsom fotografier ofta var på den tiden.

Det var dock inte alltid som man i missionsländerna förhöll sig välvilligt till fotografering. Hannu Haahti berättar hur missionären Pettinen i slutet av 1880-talet hade för avsikt att fotografera ett stort heligt träd i närheten av ett hus i Ondonga i Owamboland i vilket man trodde att en helig orm huserade. En väktare förhindrade fotograferingen, eftersom han trodde att fotograferingen av trädet hade på grund av dess helighet kunnat kosta honom hans liv. Haahti besökte samma ställe några år senare och fick då fritt fotografera trädet. Nu drev man en kristen skola under trädet, där också väktarens barn var elever.

På 1890-talet var etnologi och geografi föremål för intressen runtom i världen, och således ansåg man att det var viktigt med fotografering. Det fanns dock missionärer som man inte känner till om de fotograferade. Martti Rautanen satte sig under ledning av fotograf Daniel Nyblin våren 1892 in i fotograferingstekniken, men överlämnade själva fotograferandet till de yngre missionärerna och fokuserade själv mer på språkvetenskap och arbete med att översätta bibeln.

Missionssällskapets bildsamling berättar om dess historia, olika kulturer och finländarnas kontakter med andra kulturer. Fotografierna påvisar väl tidernas förändring. Till exempel omfattar Missionssällskapets arbetshistoria i Kina fotografier av allt från maktkamperna i Kina i början av 1900-talet till den kommunistiska revolutionens seger på 1950-talet. Med fotografierna ville man förmedla om förhållandena på fjärran arbetsfält till hemlandet.

Jaana Onatsu

Kamera 1/2020

Vid gången till Martti Rautanens hus i Owamboland 31.8.1911. Foto: Hannu Haahti / Finska Missionssällskapets bildsamling / Museiverkets Bildsamlingar

Vid gången till Martti Rautanens hus i Owamboland 31.8.1911. Foto: Hannu Haahti / Finska Missionssällskapets bildsamling / Museiverkets Bildsamlingar (VKKSLS868)