E-Böcker

Museiverkets bibliotek lånar ut e-böcker ur utvalda samlingar med e-böcker som anknyter till museisektorn. Kunderna kan bekanta sig med utbudet av e-böcker och låna dem genom att logga in i e-boksportalen.

E-böckerna finns även katalogiserade i databasen Helka. Museiverkets biblioteks kunder har användarrättigheter till Museiverkets e-böcker. Vi kräver ett giltigt Helka-kort. Den första inloggningen i e-bokstjänsten måste göras på Museiverkets bibliotek. Vid den första inloggningen skapar kunden ett användarnamn och lösenord samt fyller i sina personuppgifter. Därefter kan kunden använda tjänsten var som helst. Kunden ger samtidigt sitt samtycke till att dessa personuppgifter används endast för ändamål som hänför sig till skötseln av tjänsten. Inloggningsuppgifterna är personliga och får inte överlåtas till andra. Museiverkets bibliotek har rätt att dra in användningsrättigheter tillfälligt eller slutgiltigt exempelvis av budgetskäl. Museiverkets bibliotek är skyldigt att radera användaruppgifter som inte längre är giltiga eller vid misstanke om missbruk.

Kunden kan:

  • bläddra i e-boken innan han eller hon lånar den (ca 5 minuter)
  • bläddra i Museiverkets e-boksamling eller söka efter en viss bok
  • låna e-böcker för en fastställd tid
  • kopiera och spara en begränsad mängd text ur den lånade e-boken
  • skriva ut ett begränsat antal sidor ur den lånade e-boken

Det är inte tillåtet att:

  • använda materialet eller delar av det för kommersiella ändamål
  • sprida, sälja eller redigera materialet eller framställa härledda verk
  • systematiskt dammsuga materialet med hjälp av automatiska robotprogram

EBook Central