Finlands sjöhistoriska museums bildsamling

Finlands sjöhistoriska museums bildsamling innehåller ca 30 000 bilder. Motiven i bilderna är bland annat segelfartyg, maskindrivna fartyg, arbete och fritid på fartyg, gruppbilder på besättningar, Sjöfartsverkets verksamhet med lotsar och fyrar liksom hamnar och lastning. Bland intressanta enskilda samlingar i bildsamlingen kan nämnas Sten Lilles bildsamling på segelfartyg liksom Räddningsbolaget Neptuns sjöräddningsbilder. I bildsamlingen ingår också digitala bilder av sjöfarten i dag.

kk.png#asset:1039

finna.jpg#asset:1041


flickr.jpg#asset:1045