Finlands sjöhistoriska museums bildsamling

Finlands sjöhistoriska museums bildsamling innehåller ca 30 000 bilder. Motiven i bilderna är bland annat segelfartyg, maskindrivna fartyg, arbete och fritid på fartyg, gruppbilder på besättningar, Sjöfartsverkets verksamhet med lotsar och fyrar liksom hamnar och lastning. Bland intressanta enskilda samlingar i bildsamlingen kan nämnas Sten Lilles bildsamling på segelfartyg liksom Räddningsbolaget Neptuns sjöräddningsbilder. I bildsamlingen ingår också digitala bilder av sjöfarten i dag.

Besöksadress
Centret för samlingar och konservering
Ljungmarksvägen 4, 01380 Vanda

Kontaktuppgifter

Finna


Flickr


Facebook