Flickor med slickepinnar i vårsolen 1962. Foto: Teuvo Kanerva / Museiverkets Bildsamlingar. Objektinumero: HK19950323:4017
Flickor med slickepinnar i vårsolen 1962. Foto: Teuvo Kanerva / Museiverkets Bildsamlingar (HK19950323:4017)

Människor och stadsvyer

Med fotografen Teuvo Kanerva till vardagen på 1960-talet.

Bilderna som tagits av yrkesfotografen Teuvo Kanerva (1922–2005) är små samtidshistoriska berättelser om stadslivet och människor.
Kanervas bilder är som bäst sagolika stunder i stadsbornas liv samt dokumentära beskrivningar av staden. Bilderna gestaltar 1950–1980-talets stadsbild i en snabb förändring samt vardags- och fritidsmiljöer med allt från postkortsvyer till intima människobilder.
Fotografierna som den Åbofödde pressfotografen Teuvo Kanerva tog i början av sin karriär fokuserar på städer, stadslivet och människor. Senare, från slutet av 1970-talet till 1980-talet, fotograferade han också landskap, semestermål och offentliga konstverk. Utöver pressfoton gjorde Kanerva också illustrationer och stadsbilder till publikationer och postkort.

I Museiverkets bildsamlingar finns ett omfattande urval av Kanervas råkopior, negativ och diabilder från 1957–1986.
Våren 2014 publicerades i tjänsten kuvakokoelmat.fi en enkät om Kanervas okända bilder som anknöt till ett pågående digitaliseringsprojekt. Till enkäten länkades nästan 300 bilder av Kanerva vars uppgifter var bristfälliga. Till exempel platsen där fotografiet hade tagits var okänd.
Enkäten besvarades aktivt och nästan alla bilder kändes igen.
I ett digitaliseringsprojekt digitaliserades snabbt sammanlagt nästan 6 000 bilder av Kanerva. Avsikten med projektet är att bevara samlingen men också att göra ett visuellt kulturarv tillgängligt för allmänheten.

När Kanervas bilder publiceras, såsom alltid när det gäller bildmaterial i museernas samlingar, är det viktigt att man iakttar upphovsrättigheterna och integritetsskyddet. Museernas, bildarkivens och de aktörers arbete med bilderna som tillhandahåller bildtjänster skiljer sig delvis från bildflödet som privatpersoner delar med sig av och laddar upp på nätet.
Hos offentliga aktörer begränsas distribueringen av bilderna förutom av lagstadgade frågor även av samlingspolitiska och ekonomiska samt museala kvalitetskrav. I fråga om Kanervas bilder har man kunnat publicera de flesta av dem i tjänsterna finna.fi och kuvakokoelmat.fi.

Hanna Talasmäki

Kamera 12/2014

Centraltorget i Tammerfors 1963. Foto: Teuvo Kanerva / Museiverkets Bildsamlingar

Centraltorget i Tammerfors 1963. Foto: Teuvo Kanerva / Museiverkets Bildsamlingar (HK19940104:3254)