Museovirasto 052 Vaaka

Informationskällor

Länkar till bibliotekets viktigaste databaser och söktjänster

Bibliotekets samlingsdatabas

Tryckta böcker och tidskrifter samt elektroniska böcker, som har anskaffats till Museiverkets bibliotek
Helka

E-böcker

För att låna e-böcker krävs att man är kund hos Museiverkets bibliotek, har ett giltigt Helka-kort och gör en första inloggning i lånesystemet för e-böcker på Museiverkets bibliotek.

Andvändningsvillkor för e-böcker
EBook Central

Tidskrifter

E-tidskrifter och de tryckta tidskrifterna samt Open access-tidskrifter inom kulturarvsområdet är samlade i Tidskriftsportalen.
Lehtiportaali

Inhemska elektroniska dagstidningar. E-tidningar kan läsas på bibliotekets datorer och nätverk (2 samtidiga användare).
ePress*

Kielenhuollon tiedotuslehti
Kielikello

Ontologier och tesaurusar

Finto-servicen
Ontologi för museibranschen
MAO

Övriga informationskällor

Arkivens, bibliotekens och museernas material i en samtidig sökning
Finna

Melinda är ett nationellt metadatalager och en tjänst avsedd för bibliotek
Melinda

Digitala samlingar på Nationalbiblioteket
Digi