Gymnastikuppvisning under Helsingfors olympiastadions invigningsfest 12.6.1938 (beskuren bild), Uusi Suomi – Iltalehti / JOKA / Museiverket

Uusi Suomi – Iltalehti

Uusi Suomi utgavs 1919−1991. Den var en av sin tids viktigaste finska dagstidningar, och var Samlingspartiets huvudsakliga språkrör ända fram till år 1976, varefter den profilerade sig som en obunden borgerlig tidning. Uusi Suomi upphörde som olönsam år 1991, varefter den utkom i forma av kvällstidningen Iltalehti.

Uusi Suomis fotografisamling innehåller 1900-talets dagspolitiska nyheter, evenemang och personer, särskilt från huvudstadsregionen. Det finns också rikligt med material från statsförvaltningen, näringslivet och Helsingfors kommunalpolitik. Samlingen har också bevarat kulturlivet, särskilt teater, film och konstindustrierna. Det finns också rikligt med material från idrottsvärlden. I Iltalehti-samlingen ingår nöje, nyheter och idrott från 1990-talet.

Vid Uusi Suomi / Iltalehti arbetade under 1900-talets olika decennier flera betydande tidningsfotografer, bl.a. Martti Brandt, Martti Halme, Arto Jousi, Kauko Kivi, Heikki Kotilainen, Eero Liesimaa, Ilpo Lukus, Markku Ojala, Seppo Saves, Jukka Uotila, Erkki Viitasalo.

Mauri Vuorinen har jobbat som pressfotograf i fem decennier. Åren 1957 – 1990 fotograferade han för dagstidningen Uusi Suomi, efter det för Iltalehti.

Här kan du höra hans videointervju (på finska).

Kollegiaalista touhua

Se video

Uutiskuva jota ei ole

Se video

Kuinka päivä pitenee

Se video

Uutiskuva lasin läpi

Se video

Läs artiklarna: