Provutgrävningsgruppen

Sidans innehållsförteckning
Nyfiken publik . Kuvaaja: Simo Vanhatalo. Objektinumero: AKDG2381_42
En arkeolog har nyfiken publik vid grävningar i Hattula 2013

Provutgrävningsgruppen

Museiverkets provutgrävningsgrupp utför på fornlämningsområden arkeologiska undersökningar, vilka är nödvändiga för genomförandet av privata markägares småskaliga bygg- och arbetsprojekt. Staten står i dessa fall för undersökningskostnaden.

Utöver byggprojekt utför provutgrävningsgruppen även fältarbeten inför bl.a. anläggandet av värmesystem, avloppsarbeten, skogsvård och gårdsarbeten. Ibland måste även fornlämningarnas avgränsningar granskas till exempel i samband med fastighetsförsäljning. 

Med hjälp av provutgrävningarna försöker man i första hand hitta en lämplig plats för byggandet i ett område där det inte finns någon fornlämning. Om byggande i fornlämningsområdet inte kan undvikas genomför provutgrävningsgruppen de nödvändiga arkeologiska undersökningarna på platsen. 

Fältarbetsuppdragen erhålls av de myndigheter som svarar för skyddet av det arkeologiska kulturarvet. Målsättningen är att undersökningarna utförs inom ett halvt år efter det att uppdraget erhållits. Utförare av små privata arbetsprojekt kan göra förfrågningar rörande verksamheten genom adressen koekaivausryhma@museovirasto.fi

Provutgrävningsgruppens fältarbetsrapporter är tillgängliga genom portalen Kulttuuriympäristön palveluikkuna www.kyppi.fi.

Aktuellt