Övervakning intill Tavastehus Slott. Kuvaaja: Katja Vuoristo. Objektinumero: AKDG4721_79

Uppdragsundersökningar

Vi erbjuder en bred kompetens av arkeologiska utredningar och undersökningar.

Arkeologiska inventeringar
Arkeologiska övervakningar
Förundersökningar
Utgrävningar, slutundersökningar
Utredningar
Digital arkeologisk dokumentation, 3D-modeller
Informationsskyltar och fornlämningsstigar
Publikationer, föredrag, guidningar, utställningar

Kontakta oss: arke@museovirasto.fi

Följ oss på Facebook