Museovirasto 062 Vaaka

Kundtjänst

Hallituksen tekemän linjauksen mukaisesti Museoviraston kuvakokoelmien, kirjaston, arkiston ja arkeologisten kokoelmien tutkijasali ja tutkijahuoneet sekä kirjaston asiakastilat avataan hallitusti 2.6.2020 alkaen. Tutkijapaikkoja on käytössä rajattu määrä. Kaikessa asioinnissa noudatetaan annettuja hygieniaohjeita ja turvaetäisyyksiä. Asiakaspalvelussa voi olla viivettä ja rajoituksia.

Enheten Bibliotek, arkiv och arkeologiska samlingar ansvarar för kundtjänsten gällande de arkeologiska föremålssamlingarna och användningen av dem. Den fattar beslut om utlåning av föremål och tillstånd för användning av samlingarna samt ansvarar för mottagning och inlösning av lösa fornföremål. 

Samlingarna används huvudsakligen för forskning och utställningsverksamhet samt som bakgrundsinformation i utvärderingen av frågor som gäller skydd av fasta fornlämningar. En del av de centrala fynden i samlingarna visas på Nationalmuseets utställningar, och föremål lånas också ut till andra museer. De arkeologiska samlingarna hör till vår nationella egendom och visas därför i mån av möjlighet också vid andra tillfällen än under egentliga utställningar.


ark.kokoelmat@museovirasto.fi

Intendent Katja Vuoristo, tfn 0295 33 6211

Ansökan om undersökningstillstånd och förfrågan om lån:

kirjaamo@museovirasto.fi