Spolställ som använts på Bergö. Finlands nationalmuseum, Etnologiska samlingarna, K4331:362. Bild: Matti Kilponen, Museiverket 2021
Spolställ som använts på Bergö. Finlands nationalmuseum, Etnologiska samlingarna, K4331:362. Bild: Matti Kilponen, Museiverket 2021.

Spolställ runtom i Finland

Museiverkets fotografier av historiska föremål bevarar Finlands folkminnen.

Min uppgift som fotograf för Museiverkets Bildsamlingar är att dokumentera Nationalmuseets föremål genom att fotografera dem. Fotograferade föremål är lättare att undersöka eftersom ömtåliga föremål då inte behöver utsättas för eventuella skador och slitage orsakade av hanteringen. Med fotografierna kan man också övervaka ändringar i skicket på grund av hantering och förhållanden. Med hjälp av bilder på föremålen är föremålen och deras bakgrunder och historier bättre tillgängliga och kan undersökas lättare till exempel genom tjänsten Finna.

En bra bild på ett föremål är en objektiv bild som underlättar identifieringen av objektets särdrag. Alltför dramatiska ljuseffekter undviks, med undantag för marknadsföringsbilder. I belysningen användes vanligtvis ljus som ger en mjuk skugga så att de typiska särdragen för föremålet syns. Man får ytstrukturen på träföremål synlig av sidoljus och blanka ytor att se glansiga ut med en vit reflektor i lämplig vinkel. De svåraste motiven är föremål med flera olika material, och då kan den slutliga bilden vara en kompromiss av en kombination av flera olika ljuskällor. Föremålen fotograferas i studion mot en neutral bakgrund som inte reflekterar färger i föremålet, vilket skulle göra det svårt att bedöma objektets korrekta färger. När man väljer bakgrundsfärg är det viktigt att objektet sticker ut från bakgrunden. Ofta är bakgrunden antingen vit eller grå.

Gamla bilder på föremål kan innehålla flera föremål i samma bild Eftersom filmen var dyr användes varje ruta så exakt som möjligt. I dag fotograferas föremålen alltid ett i taget. Om man till exempel vill presentera en teservis från tsartiden som en helhet, tar man både enskilda bilder och servisen tillsammans.

Jag har nyligen fotograferat många föremål från Nationalmuseets etnografiska samling. På exempelbilden är ett spolställ som är ett hjälpmedel som används för att tillverka garn. Spolstället är inte endast ett bruksföremål, utan det har också många andra betydelser genom utformningen och finslipningen. Brudgummen kanske gjorde spolstället till sin blivande fru. Föremål var ett prov på skicklighet av sin skapare och slutresultatet blev ofta överdrivet dekorativt. Det finns även anspråkslösa lösningar gjorda av bara några träbitar.

Jag har belyst föremålen med ett ljus som kommer från sidan, vilket gör att formerna på föremålet kommer fram väl. På skuggsidan finns en reflektor som ger extra ljus. Den grå bakgrunden passar bra till trämaterialet.

Det finns cirka en halv miljon föremål i Nationalmuseets samlingar. Endast en del av föremålen i samlingarna har fotograferats och publicerats. Det finns cirka 200 spolställ i samlingarna. De har samlats in från olika håll i Finland, och nu har en stor del av dem fotograferats och visas på Finna-tjänsten.

Text: Matti Kilponen

Kamera 7/2021

Spolställ från Lillkyro. Finlands nationalmuseum, Etnologiska samlingarna, K4640:7. Bild: Matti Kilponen, Museiverket 2021

Spolställ från Lillkyro. Finlands nationalmuseum, Etnologiska samlingarna, K4640:7. Bild: Matti Kilponen, Museiverket 2021.

Spolställ som använts på Bergö. Finlands nationalmuseum, Etnologiska samlingarna, K4331:362. Bild: Matti Kilponen, Museiverket 2021

Spolställ som använts på Bergö. Finlands nationalmuseum, Etnologiska samlingarna, K4331:362. Bild: Matti Kilponen, Museiverket 2021.