Ett flygplan från USA:s flygvapen på Malms flygfält år 1954. Foto: Aukusti Tuhka / Museiverkets Bildsamlingar. Objektinumero: HK19700629:889.13
Ett flygplan från USA:s flygvapen på Malms flygfält år 1954. Foto: Aukusti Tuhka / Museiverkets Bildsamlingar (HK19700629:889.13)

Flyghistorien i färg

Aukusti Tuhkas färgfotografier berättar om luftfarten på 1950-talet.

Konstgrafikern Aukusti Tuhka arbetade som lärare på Finlands konstakademi och Konstindustriella läroverket på 1950-talet. Förutom lärarjobbet ritade han vykort och designade reklam för bl.a. Paulig. Tuhka planerade även den olympiska facklan för olympiska spelen i Helsingfors år 1952.

Under andra världskriget hade Tuhka agerat som TK-tecknare och fotograf. Han dokumenterade även återuppbyggnaden flitigt och under en studieresa till Sovjetunionen år 1954 fick han besöka Viborg och i smyg fotografera stadens byggnader och liv.

Bland Tuhkas bilder från 1950-talet finns intressanta tidsbilder och vyer från Helsingfors som ännu idag är aktuella samtalsämnen. År 1954 var han på Malms flygfält och fotograferade flygplanet DC-3:s militärversion C-47 från USA.

I bakgrunden av flygplanet syns huvudbyggnaden på Malms flygfält, färdigställd år 1938.

Flygfältets och hela områdets framtid har väckt mycket diskussion och känslor under de senaste åren. Helsingfors stads mål är att bygga hela 25 000 bostäder på området. Terminalbyggnaden, som representerar funktionalismen, är skyddad, men utan ett fungerande flygfält kommer även byggnadernas karaktär att förändras. Förhoppningsvis hittar man en lösning som tryggar bevarandet av den nationellt betydelsefulla kulturmiljön.

Vad gäller frågan i början om planet år 1954, så var svaret ganska vardagligt på sin tid. USA:s ambassad hade två flygplan permanent placerade på Malms flygfält för ambassadens transport av tillbehör och annat, så de var en vanlig syn på Malm. Flygplanstypen C-74 hade utvecklats redan år 1941.

Cirka 20 000 av Aukusti Tuhkas bilder från olika tidsperioder finns i Museiverkets bildsamlingar och bland dem är bara ett par hundra i färg. Färgsmåbildsfilmen utvecklades i slutet av 1930-talet, men det var fortfarande ovanligt att man använde den i Finland på 1950-talet. De flesta yrkesfotografer föredrog fortfarande svartvit film.

Tuhkas färgbilder digitaliserades förra året inom ramen för Bildsamlingarnas digitaliseringsprojekt. De kan ses i tjänsterna finna.fi och kuvakokoelmat.fi.

Ismo Malinen

Kamera 2/2017

På biografen Kino-Palatsis vägg har man målat en reklam för filmen Le retour de Don Camillo som visades år 1954. Byggnaden på adressen Norra Esplanaden 39 revs år 1965. Foto: Aukusti Tuhka / Museiverkets Bildsamlingar

På biografen Kino-Palatsis vägg har man målat en reklam för filmen Le retour de Don Camillo som visades år 1954. Byggnaden på adressen Norra Esplanaden 39 revs år 1965 och på dess plats byggdes Akademiska bokhandeln, ritad av Alvar Aalto. Foto: Aukusti Tuhka / Museiverkets Bildsamlingar (HK19700629:883.22)

Kioskförsäljning i Esplanadparken i Helsingfors år 1954. Foto: Aukusti Tuhka / Museiverkets Bildsamlingar

Kioskförsäljning i Esplanadparken i Helsingfors år 1954. Foto: Aukusti Tuhka / Museiverkets Bildsamlingar (HK19700629:884.26)