Otto von Habsburg bekantar sig med Valios produkter på produktionsanläggningen i Sockenbacka, 1963. Foto: Erkki Voutilainen / Maaseudun Tulevaisuus / Journalistiska bildarkivet JOKA / Museiverket. Objektinumero: JOKAMT2He21A:1
Otto von Habsburg bekantar sig med Valios produkter på produktionsanläggningen i Sockenbacka, 1963. Foto: Erkki Voutilainen / Maaseudun Tulevaisuus / Journalistiska bildarkivet JOKA / Museiverket

Landsbygden mellan det förgångna och framtiden

Erkki Voutilainen fotograferade landsbygdens förändring.

Erkki Voutilainen (1914–1988) arbetade som pressfotograf på tidningen Maaseudun Tulevaisuus åren 1956–1981. Hans bilder från1950- och 1960-talen dokumenterar det finska lantbruket på tröskeln mellan den traditionella livsstilen och strukturomvandlingen.
Bilderna skildrar livet på familjegårdar, människor som arbetar med olika uppgifter inom jordbruk och djurhållning, landsbygdens vardag och fest, transport och en livsmiljö som gradvis urbaniseras och industrialiseras.
Bildsamlingen ger inblick i hela livsmedelsproduktionskedjan från landsbygd till stad, från åker till bord, från hav till hem och från export till import. Fokus ligger på modernisering, upplysning och framsteg: Voutilainen fokuserar i sina bilder på forskning samt djur- och växtförädling på utbildningsgårdar, ny teknologi och utvecklingen av en livsmedelsindustri.

År 1963 fotograferade Voutilainen de anställda på Somero mejeri i deras hygieniska arbetslokaler där de arbetade med tidsenlig utrustning, nästan som i ett laboratorium. I bilden ser man en för Voutilainen typisk harmonisk komposition som för tankarna till gammaldags måleri.
På en annan bild från 1956 syns Massey-Harris-skördetröskor från Västtyskland, ”avsedda för mindre gårdar”. På den nästan surrealistiska bilden paraderar de längs Södra Kajen i Helsingfors en grå vårvinterdag.

Under 1950-talet upplevde jord- och skogsbruksindustrin en ”guldålder” efter återuppbyggnadstiden. Jordbruket maskinerades och livsmedel sålde bra på den inhemska marknaden till priser som satts genom konsensuspolitik.
Denna optimistiska och dynamiska tid återspeglas i Maaseudun Tulevaisuus bilder, men där finns också frön till förändring. Maskineringen och effektiveringen av jordbruket samt övergången till större gårdar ledde under 1960-talet till en avfolkning av landsbygden, när de arbetsintensiva små jordbruken blev olönsamma. Under 1960- och 1970-talen flyttade omkring en halv miljon människor från främst östra och norra Finland till städerna i södra Finland eller till Sverige.
Voutilainen dokumenterade även MTK:s PR-verksamhet, exempelvis den österrikiske ärkehertigen Otto von Habsburgs besök på Valios mejeri i Sockenbacka år 1963. Otto von Habsburg verkade senare, under 1980- och 1990-talen, som politiker för utvidgningen av Europeiska Unionen och bidrog därigenom också till de nuvarande verksamhetsförutsättningarna för det finska jordbruket.

Maaseudun Tulevaisuus överlät sitt historiska bildarkiv till Journalistiska bildarkivet JOKA vid Museiverkets Bildsamlingar år 2011. JOKA har sparat de sköraste negativen från 1950- och 1960-talen genom ett digitaliseringsprojekt. Bilderna finns i tjänsten joka.kuvakokoelmat.fi.
Tidningen Maaseudun Tulevaisuus fyller hundra år i år. Utställningen Sata vuotta sata kuvaa (Hundra år hundra bilder), som sammanställts för att fira jubileumsåret, turnerar på flera orter och visas bland annat på Pohjoinen valokuvakeskus i Uleåborg, på Finlands skogsmuseum Lusto och på Kuopio kulturhistoriska museum. I utställningen ingår 500 av Erkki Voutilainens bilder.

Inkamaija Iitiä

Kamera 3/2016

Skördetröskor på Södra Kajen i Helsingfors, 1956. Foto: Erkki Voutilainen / Maaseudun Tulevaisuus / JOKA / Museiverket

Skördetröskor på Södra Kajen i Helsingfors, 1956. Foto: Erkki Voutilainen / Maaseudun Tulevaisuus / JOKA / Museiverket