Donationer

Bildsamlingarnas samlingar utökas huvudsakligen genom donationer. Varje anskaffning till samlingarna, också mottagande av donationer, förutsätter övervägande. Bildsamlingarnas personal bekantar sig med materialet innan upphandlingsbeslutet fattas. Till samlingarna tas inte bilder med oklar äganderätt.

Det ingås ett skriftligt avtal om varje donation. I avtalet fastställs rättigheterna gällande bilderna och uppgifterna om dem. I regel strävar Museiverket efter att få en fullständig nyttjanderätt till materialet. I Bildsamlingarnas samlingspolicy finns närmare information om mottagandet av donationer.

Personer eller organisationer som överväger att göra en donation ska kontakta Bildsamlingarnas kundtjänst för närmare instruktioner.