Bildtjänsternas prislista

En digitaliserings-/leveransavgift indrivs av Museiverket för de levererade bilderna. Enbart i undantagsfall indrivs separata bruksavgifter. Ifall visandet/användandet av bilderna inte är begränsat, publiceras bilderna som digitaliserats på kundernas beställning i webbtjänsterna till allas förfogande av Museiverket enligt dess tidtabell.

Prislista för bildtjänster (skattefritt pris)


Inkl. moms 24 %

BILDSPECIFIK DIGITALISERINGS-/LEVERANSAVGIFT PRIS
Innehåller en nödvändig digitalisering och/eller en digital lagring leverans via nedladdningstjänsten, 300 ppi, RGB, TIFF

fram till storlek A3/A2 (den största storleken som fås ur kameran)
23,00


Kostnaderna för digitalisering av smalfilmer och motsvarande rörlig bild överenskoms från fall till fall.ÖVRIGA BILDTJÄNSTER

Omfattande bildsökningar och informationstjänst som kräver speci-alåtgärder

Den första ½ timmen är avgiftsfri.

Timarvode för uppsökande av information, fastän den begärda informationen inte skulle hittas, minimiarvode ½ timme.


För varje påbörjad ½ timme efter den avgiftsfria tiden.
39,00


Fotograferingsavgift
Fotografernas timarvode för fotografering av bildsamlingar
97,00
Minimiarvode ½ timme49,00
Priset debiteras då Museiverkets samlingar enligt kundens specialbehov fotograferas på hens beställning. Leveransen av den digitala lagringen (300 ppi, RGB, TIFF) tillsätts i priset 20,00 euro / bild (inkl. moms)Lagring av bildfiler
USB-minne 13,00Bruksavgifter enbart i undantagsfall som meddelats separat
Bruksavgiften är bildspecifik och den indrivs enbart i undantagsfall som meddelats separat. Bruksavgiften möjliggör även kommersiellt bruk av samma produkt i olika versioner samt i oförändrade omtryck för ändamål som specificeras i beställningen. Bilder måste i webbruk visas som förminskade.
Bruksavgift 60,00
Bruksavgiften för reklam- och marknadsföringsavsikt bestäms från fall till fall, t.ex. i tidningsreklam från 200,00
Bruksavgift för smalfilm och övrig rörlig bild, påbörjad minut / lagring
170,00


Leveransvillkor
Leveranstider och avgifter

Leveranstiderna vid beställningar 1-15 bilder är högst 8 arbetsdagar, vid beställningar av 16-30 bilder högst 14 arbetsdagar och vid mera omfattande beställningar enligt överenskommelse.

Leveranstider för föremålsfotograferingar enligt separat överenskommelse.

Om summan på beställningen är under 30,00 euro tilläggs ett faktureringstillägg på 10,00 euro (inkl. moms) för små inköp, då man betalar med faktura.

Förpackningsavgifter och porton enligt riktiga kostnader, minst 3,00 euro.Villkor gällande användning av bilder

Kunden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Användningen av personbilder i marknadsföring och reklam är förbjuden utan samtycke av den person som syns på bilden.

Kunden ansvarar för ändamålsenlig bildbehandling. Enligt god sed nämns eventuella bildförändringar och -redigeringar i samband med bildanvändningen. Om man vet namnet på tillverkare och/eller fotograf, underavdelning med eget samlingsnamn och specialsamling, samling och ägare måste det nämnas i samband med bilden.

Museiverket strävar efter att den information som de publicerar är korrekt. Bildinformationen kan ändå innehålla bristfälligheter och felaktigheter. Om ni upptäcker fel ber vi er kontakta kundtjänsten för Bildsamlingarna. Kunden ansvarar för att kontrollera att bilderna och informationen är korrekt då de publiceras.Ifall bilderna inte innehåller begränsningar är det med ett fotograferingstillstånd avgiftsfritt att använda självtagna fotografier i lärdomsprov.Vi ber er leverera ett friexemplar av den tryckta publikationen i vilken bilden har använts till Museiverkets bibliotek.