Blankett för materialbeställning

Använd detta blankett för att beställa material till Arkivets forskarrum i Sturegatan 2a eller till Journalistiska bildarkivet JOKA på Samlings- och konserveringscentret i Vanda. Leveranstid för materialet är två veckor. Forskarrummet har öppet tors–fre kl 10–16 (stängt i juli) och Journalistiska bildarkivet har öppet efter överenskommelse.

Museiverkets bildsamlingar, arkeologiska samlingar och arkiv flyttar till Samlings- och konserveringscentret i Vanda. Servicen till forskare gällande arkeologiska samlingar och bildsamlingar upphörde den 30 juni 2023. Museiverkets kundtjänst för arkiv och bibliotek fortsätter som vanligt vid Museiverket i Sturenkatu.

Kundtjänsten för Journalistiska bildarkivet JOKA och Finlands sjöhistoriska museums bildsamling fortsätter som vanligt vid Samlings- och konserveringscentret.

Museiverkets kundtjänst för bildsamlingar, arkeologiska samlingar och arkiv ska i början av 2026 öppnas i nya kundserviceutrymmen vid Museiverkets Samlings- och konserveringscenter.

Biblioteksmaterial som ligger i en öppen samling behöver inte beställas i förväg. Beställningar från lagersamlingar utförs via databasen Helka-Finna. Lagerbeställningar hämtas dagligen. Material i bibliotekets specialsamlingar, som inte är katalogiserade i databasen Helka, kan beställas via e-post (kirjasto@museovirasto.fi).