Johan Venninen bygger i sin källare i Hyvinge 1959. Foto: UA Saarinen / Journalistiska bildarkivet JOKA / Museiverket
Johan Venninen bygger i sin källare i Hyvinge 1959. Foto: UA Saarinen / Journalistiska bildarkivet JOKA / Museiverket

Livsstilsföretagare Johan Venninen

Byggprojektet av den blinde Johan Venninen förevigades på fotografier på 1950-talet.

Pressfotografen UA Saarinen fotograferade ett reportage om en blind husbyggare till julnumret av tidskriften Apu 1959. Reportagen kastar ljus på uppfinnaren, livsstilsföretagaren Johan Venninens levnadshistoria.
Johan Ebenhard Venninen (1909–2008) föddes under fattiga förhållanden. Han förlorade synförmågan delvis redan som barn och senare helt och hållet till följd av en olycka under återuppbyggnaden av Lappland.
Trots att han var blind arbetade han obetingat självständigt och livnärde sig på byggarbeten, arbete på en serviceverkstad och som massör. Under krigstiden tjänstgjorde han som maskinist under befästningsarbeten.

År 1959 höll Venninen på att bygga ett större hus på sin tomt i Hyvinge. Han ledde redaktören och fotografen till ”en mörk håla där vi som ser inte såg någonting”. Först när det blev ljust konstaterade de sig vara i en källare som hade sprängts i ett berg och fodrats med betong där det fanns både vatten och el.
Venninen hade sprängt och byggt det hela alldeles själv under tre föregående somrar och tillverkat även en del av verktygen som han använde. Nybyggnaden som enligt planerna skulle ha två våningar höll på att uppföras ”lite som en hobby, vid sidan om annat”.
Venninen berättade att han ibland också arbetade nattetid, ”eftersom jag inte är beroende av belysning”.

I bildreportaget granskar Venninen de plisserade byggnadsritningarna av sitt hus och presenterar råa grönsaker som han lagt in för vintern. Han är vegetarian. Enligt hans egna ord bestod hans kost av ”löv, tistlar och andra ogräs”.
UA Saarinen har fotograferat Venninen i källaren och beskärt bilden till en belyst dörröppning i den ena kanten. Reportaget sammanfattar många teman som var typiska för UA Saarinens bilder på 1950-talet: ett återuppbyggnadssamhälle som återhämtade sig efter kriget, byggande av hem, invalidiserade och arbetande människor.

Johan Venninen blev senare känd genom dokumentärfilmerna av Matti Kaukinen och Erkki Määttänen 1997, 1998 och 2008. Den ålderstigne Venninen sprängde en grotta på sin tomt och byggde en trädgård med hjälp av olika maskiner. Han hade också gjort många uppfinningar och hjälpmedel för att underlätta sin vardag, såsom bojar som pep för båtliv som underlättade navigering och fiske. Han tilldelades Mensa-priset 2007.
Johan Venninen dog 99 år gammal ”med stövlarna på, såsom han hade levt”. Hans levnadshistoria kan ses som en sammanfattning av Finlands historia på 1900-talet och en nationell berättelse om hur man kan klara sig ensam, om arbetsamhet och ett extremt självständighetsetos.

Fotografen UA Saarinen, det vill säga Urho Aarre Hugo Saarinens (1927–1991) samling överlämnades till Journalistiska bildarkivet vid Museiverkets bildsamlingar hösten 2013. Samlingen sträcker sig från 1947 till 1980-talet och förevigar tidsbilden från kalla kriget och de farliga åren till Helsingforsolympiaden och från återlämnande av Porkala till Kekkonens tid. De digitaliserade materialen är tillgängliga i Museiverkets tjänst kuvakokoelmat.fi sedan hösten 2014.

Inkamaija Iitiä

Kamera 6-7/2014

Johan Venninen presenterar grönsaker som han lagt in för vintern. Foto: UA Saarinen / Journalistiska bildarkivet JOKA / Museiverket

Johan Venninen presenterar grönsaker som han lagt in för vintern. Foto: UA Saarinen / Journalistiska bildarkivet JOKA / Museiverket

Johan Venninen granskar byggnadsritningarna av sitt hus. Foto: UA Saarinen / Journalistiska bildarkivet JOKA / Museiverket

Johan Venninen granskar byggnadsritningarna av sitt hus. Foto: UA Saarinen / Journalistiska bildarkivet JOKA / Museiverket