Södra hamnen i Helsingfors vid skiftet av 1920 och 1930-talen. Foto: Erkki Mikkola / Museiverkets Bildsamlingar. Objektinumero: KK5065:7.43B
Södra hamnen i Helsingfors vid skiftet av 1920 och 1930-talen. Foto: Erkki Mikkola / Museiverkets Bildsamlingar (KK5065:7.43B)

Landskapet fångar uppmärksamheten

Erkki Mikkola fotograferade landskapspanoraman i början av 1900-talet.

Panoramabilden på Södra hamnen i Helsingfors har tagits i slutet av 1920-talet eller i början av 1930-talet. På bilden tittar Airi-Anni Nordenswan ut på det istäckta havet utanför Helsingfors från Observatorieberget. Hon var hustru till geologen Einar Nordenswan.
Vid kajen ligger Capella av Finska Ångfartygs Aktiebolaget som körde på grund utanför Norrköping och sjönk 1939. Vyn åskådliggör väl panoramafotografiernas särdrag: luftighet och lätthet.

Museiverket fick år 1982 geologen och geografen Erkki Mikael Mikkolas bildsamling som donation. Den omfattar åtta album, 1 269 fotografier och 855 negativ.
Cirka hälften av fotografierna är panoraman. De har tagits närmast i Lappland och Kajanaland men det finns även flera fina panoramabilder av Södra Finland, till exempel Jyväskylä, Lappo, Lojo, Hollola, Padasjoki och Helsingfors.

Mikkola var en av de första att fotografera med en panoramakamera i Finland. Han lånade en kamera antingen av Geografiska Sällskapet i Finland eller av sina vänner.
Förmodligen har Mikkola lånat en kamera av antingen kemisten Olavi Erämetsä, den schweiziska geologen C. E. Wegmann eller den kanadensiska geologen Ernst Håkan Kranck. Erkki Mikkola assisterade professor i geografi J. G. Granö genom att ta bilder för verket Suomen maantieteelliset alueet (1932). Bilderna som han tog har också publicerats i boken Kainuu kuvissa (1938). Mikkola fotograferade även för Finlands Turistförbunds samlingar.

I fråga om panoramafotografering var Mikkola intresserad av både typen av landskap och terrängens topografi med varierande höjdskillnader. Han använde en panoramakamera med rörligt objektiv. Personerna på bilderna fungerar som ett slags måttstock i landskapet.
Till en början fotograferade Mikkola landskapets topografi och särdrag, senare även kulturhistoriskt värdefulla vyer. Hans fotografier är också värdefulla dokument om 1920- och 1930-talet.

Erkki Mikkola föddes i Ikalis 18.7.1904 och stupade i Taipale under vinterkriget 12.2.1940. Erkki som var den äldsta av de fem sönerna i familjen Mikkola tillbringade somrarna i Lappland alltsedan sina första studieår.
Först arbetade han för ett guldletningsbolag, därefter i den första gruppen som inventerade skogar och senare gjorde han egna vetenskapliga forskningar. Hans intresse för Kajanaland kan åtminstone delvis förklaras med Toini Teittinen, geologistuderande från Kajana, som Mikkola gifte sig med. Mikkola blev filosofie doktor 1932 och arbetade som biträdande geolog vid Geologiska kommissionen. Han fotograferade aktivt just landskap.

Jaana Onatsu

Kamera 3-4/2014