Etnologiska bildsamlingarna

Tyngdpunkten i lagringen i Etnologiska bildsamlingarna har historiskt sett legat på den finländska allmogekulturen med sina näringar och folktradition. Man har fokuserat på att lagra för finländare traditionella och folkliga sedvanor, teknologier, föreställningar, seder, det dagliga livet, fenomen och förändringar samt människorna bakom dem. Även kulturavet hos människor som flyttat till Finland från andra länder lagras. Det viktigaste är det etnologiska perspektivet.

Finna

Flickr

Facebook