Sarjat Avokokoelma Iso Britannia 3. Kuvaaja: Soile Tirilä. Objektinumero: V4:64

Samlingar

Bibliotekssamlingarnas ämnesområden, klassificering och specialsamlingar.

  • arkeologi, särskilt Nordeuropas arkeologi
  • historia, i synnerhet kulturhistoria och finsk lokalhistoria
  • etnologi, i synnerhet materiellt kulturarv
  • museologi, utställningskataloger
  • konsthistoria, konstindustri, föremålshistoria och numismatik
  • byggnadshistoria och skydd av byggnader
  • konservering och restaurering
  • marinhistoria och marinarkeologi

I bibliotekets samlingar finns omkring 190 000 band, det vill säga omkring fyra hyllkilometer, i huvudsamlingen och omkring en hyllkilometer på Nationalmuseet. Antalet tidskrifter och serier som ges ut kontinuerligt är runt 900. Största delen av dessa har anskaffats genom Finska fornminnesföreningens internationella utbyte av publikationer. Bibliotekets samlingspolicy styr samlingens profil och ställer upp riktlinjer för anskaffningarna. De viktigaste samlingarna beskrevs i Doria inom samlingskartprojektet åren 2008–2009.

Doria