Allmänetnografiska bildsamlingarna

Tyngdpunkten i lagringen i Allmänetnografiska bildsamlingarna ligger på kulturhistoriskt betydelsefulla och viktiga bildmaterial som finländska forskare och resenärer tagit och skaffat på olika håll i världen.

Finna

Flickr

Facebook