Allmänetnografiska bildsamlingarna

Tyngdpunkten i lagringen i Allmänetnografiska bildsamlingarna ligger på kulturhistoriskt betydelsefulla och viktiga bildmaterial som finländska forskare och resenärer tagit och skaffat på olika håll i världen.

kk.png#asset:1039

finna.jpg#asset:1041


flickr.jpg#asset:1045