Pienennetty

Den byggda miljöns material

Arkivmaterial relaterat till den byggda miljön innehåller utöver forskningsrapporter och ritningar även mycket administrativt material. Till exempel innehåller arkivet inventeringar och byggnadshistoriska utredningar gällande byggnader och den byggda kulturmiljön. Publicerade byggnadshistoriska utredningar finns på biblioteket. I Museiverkets arkiv finns även forskningsrapporter som har producerats av andra aktörer. Forskningsrapporterna gällande såväl arkeologi som den byggda miljön har katalogiserats i egna delar i databasen Kulturmiljöns forskningsrapporter. Merparten av forskningsrapporterna om den byggda miljön är digitaliserade och största delen av dem finns att läsa via servicefönstret.

Till Museiverkets arkiv hör även mycket kartor och ritningar. I huvudsak är detta material relaterat till arkeologi och den byggda miljön. Antalet katalogiserade ritningar relaterade enbart till den byggda miljön är närmare 30 000. Grunden i ritningar relaterade till den byggda miljön består av verkets egna tecknares mätnings- och dokumenteringsritningar. Arkivet innehåller mycket mätningsritningar av till exempel kyrkor och landsbygdsbyggnader, såsom herrgårdar. Ritningarna har tidigare katalogiserats i Den byggda miljöns ritningsförteckning, men numera katalogiseras de i Musketti, där man utöver metadata kan lägga till digitaliserade ritningar.

Ritningar som klassificerats som rariteter överfördes på grund av ålder och/eller upphovsman till Museiverkets bildsamlingars ansvarsområde i samband med omorganisationen 2011. Utöver detta har en del ritningsmaterial överförts till exempel till Nationalarkivet och Arkitekturmuseet.