Eldsvåda i Helsingfors 1964 (beskuren bild). Bild: H. A. Turja, Historiska bildsamlingarna, Museiverket. Objektinumero: HK8018:5.3
Eldsvåda i Helsingfors 1964 (beskuren bild). Bild: H. A. Turja / Historiska bildsamlingarna/ Museiverket (HK8018:5.3)

Museiverkets högupplösta bilder fritt tillgängliga

Fri användning av samlingsbilderna är skydd av kulturarvet.

I Museiverkets bildsamlingar finns det många bilder på eldsvådor, moln och andra ämnen från olika tider som passar temat för den här utgåvan av tidskriften Kamera-lehti. Ett exempel på dem är H. A. Turjas färgfotografi av en eldsvåda i Helsingfors 1964. I bildens uppgifter finns inga närmare uppgifter om plats eller tid, men det kan vara från eldsvådan på Busholmen den 22 juni 1964. Har du närmare uppgifter om bilden och vilka tankar de väcker? Och hur skulle du använda Matti Poutvaaras bild från 1951?

Det finns mer än 18 miljoner bilder i Museiverkets samlingar, och det är inte möjligt att publicera alla med fullständiga uppgifter. Det viktigaste är att samlingarna är tillgängliga och kan hittas av så många som möjligt, vilket också gör det möjligt att komplettera och korrigera uppgifterna om dem. Samlingarna är en del av Nationalsamlingen som är gemensam för oss alla.

Redan 2017 öppnade vi ett stort antal skärmdumpsversioner av digitaliserade bilder för fri användning, och i december förra året gjorde vi en ännu större förnyelse då mer än 200 000 högupplösta versioner av samlingsbilderna öppnades för fri användning i tjänsten museovirasto.finna.fi. Vårt allmänna mål är att öka användningen av samlingarna och därmed uppskattningen av vårt kulturarv. Detta är bäst möjligt genom att dela filerna med redan digitaliserade bilder för fri användning. Naturligtvis sköter vi fortsättningsvis om att respektera upphovsrätten och andra avtal och begränsningar som gäller öppningen och användningen av bilder. En del av de digitaliserade bilderna är mer begränsat tillgängliga i enlighet med rättigheterna och avtalen som gäller för dem. Vi tar fortfarande betalt för bilderna som tillhandahålls som en tjänst enligt prislistan.

Här är det bra att återkomma till H. A. Turjas bild på eldsvådan 1964. Vid hög upplösning är detaljerna i denna bild och andra bilder lättare att se, vilket förhoppningsvis bidrar till att öka uppgifterna som fås om den samtidigt som dess användbarhet förbättras. Det lönar sig att skicka respons till oss om den här bilden och andra bilder via tjänsten Finna. Att göra bilder vitt tillgängliga för allas användning gör det lättare för var och en att uppleva och använda dem på sitt eget sätt. Vårt mål är att möjliggöra bättre kreativitet och arbete. Förhoppningsvis hittar du lämpliga sätt att dra nytta av de bilder som nu är fria. I detta hoppas och litar vi på en korrekt och etiskt hållbar användning.

Text: Ismo Malinen

Kamera 1/2021

Molnlandskap i Rovaniemi landskommun 20.6.1951. Bild: Matti Poutvaara, Historiska bildsamlingarna, Museiverket

Molnlandskap i Rovaniemi landskommun 20.6.1951. Bild: Matti Poutvaara / Historiska bildsamlingarna / Museiverket (HK19880108:15123)

Eldsvåda i Helsingfors 1964. Bild: H. A. Turja, Historiska bildsamlingarna, Museiverket

Eldsvåda i Helsingfors 1964. Bild: H. A. Turja / Historiska bildsamlingarna / Museiverket (HK8018:5.3)